Adwokatura Polska

Blog

Lekkim piórem o trudnych sprawach

Najem lokalu mieszkalnego – jaką umowę wybrać?

Katarzyna Kaczorowska

12.08.2019

Wynajęcie mieszkania wiąże się z dopełnieniem niezbędnych formalności. Najważniejszą z nich jest niewątpliwie podpisanie umowy, która ma za zadanie chronić interesy zarówno wynajmującego, jak i najemcy. Obecny stan prawny wyróżnia trzy podstawowe rodzaje umów najmu: zwykłą umowę najmu, umowę najmu okazjonalnego oraz umowę najmu instytucjonalnego.

Zobacz całość

Mniej majątku wspólnego dla winnego małżonka?

Paweł Milewski

06.06.2019

Zasadą jest, że małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Z ważnych powodów można jednak żądać zmiany tej proporcji. Czy takim powodem może być zdrada jednego z małżonków i pozostawienie rodziny? Czy winny rozpadu małżeństwa małżonek dostanie po rozwodzie mniejszy majątek?

Zobacz całość

Co moje, a co Twoje? – czyli jak podzielić majątek po rozwodzie

Paweł Milewski

16.04.2019

Kto weźmie pralkę, a kto lodówkę? Komu przypadnie mieszkanie, a komu samochód? Orzeczenie przez Sąd rozwodu zazwyczaj nie kończy wszystkich sporów pomiędzy małżonkami. Niejednokrotnie, jeszcze większe emocje niż rozwód budzi podział majątku, który małżonkowie zgromadzili w trakcie trwania wspólności małżeńskiej.

Zobacz całość

Roboty budowlane na sąsiedniej nieruchomości – wznowienie postępowania w sprawie pozwolenia na budowę

Katarzyna Kaczorowska

21.03.2019

Często zdarza się, że jako właściciele nieruchomości dowiadujemy się o inwestycji na sąsiedniej działce dopiero po rozpoczęciu przez inwestora robót budowlanych, czyli już po wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę. Zwykle dzieje się tak w sytuacji, gdy organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę nie uznał nas za stronę postępowania. Gdy w wyniku wydania decyzji ma powstać obiekt budowlany, który spowoduje ograniczenie sposobu zagospodarowania naszej nieruchomości lub będzie na nią ujemnie wpływać, pojawia się pytanie, czy jest możliwość podjęcia na nowo postępowania i zakwestionowania wydanej w sprawie decyzji?

Zobacz całość

Jakie są prawne skutki rozwodu?

Paweł Milewski

14.02.2019

Ponad 65 tysięcy, tyle według statystyk Głównego Urzędu Statystycznego rozwiązano przez rozwód małżeństw w Polsce w 2017 r. Czy wszystkie osoby podejmujące tę niełatwą i przykrą decyzję były jednak świadomie wszystkich konsekwencji prawnych związanych z orzeczeniem rozwodu? Jakie skutki prawne wywołuje rozwód?

Zobacz całość

Małżeństwo „na siłę”? Kiedy nie można się rozwieść, pomimo szczerej chęci… ?

Paweł Milewski

25.01.2019

Czy jeżeli doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego sąd zawsze przychyli się do żądania orzeczenia rozwodu? Czy są sytuacje, w których małżonkowie będą niejako zmuszeni pozostać w związku małżeńskim „na siłę”? Pomimo ziszczenia się pozytywnych przesłanek rozwodowych w postaci zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego, do orzeczenia rozwodu i tak może nie dojść ze względu na wystąpienie którejś z tzw. negatywnych przesłanek rozwodowych.

Zobacz całość

Wiedza i kompetencje

  • logo_uw
  • adwokatura_polska_white
  • logo_uj
  • logo_blc