Adwokatura Polska

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dowiedz się więcej.

Blog

Lekkim piórem o trudnych sprawach

Przełom w sprawach umów Fortis Bank Polska S.A. (obecnie BNP Paribas Bank Polska S.A.)

apl. adw. Wioletta Miros

25.02.2020

Na fali kolejnych wygranych w sprawach kredytów frankowych do tej pory postępowania przeciwko Fortis Bank Polska S.A. zdawały się być dla kredytobiorców niczym pięta Achillesa, sądy powszechne bowiem wyjątkowo nieprzychylnie podchodziły do postępowań dotyczących roszczeń przeciwko temu bankowi. Wiele kancelarii prawnych z tego też powodu nie przyjmowało spraw dotyczących umów kredytów hipotecznych zawartych z Fortis Bank, a sami kredytobiorcy w poczuciu bezradności załamywali ręce. Tendencja ta na naszych oczach ulega jednak zmianie, czego najlepszym przykładem pozostaje najnowsze orzecznictwo w tych sprawach.

Problemy z płatnością Inwestora? Wykonawca nie uzyska zapłaty kary umownej za odstąpienie od „niewypłacalnej” umowy…

apl. adw. Paweł Milewski

17.02.2020

W dniu 20 listopada 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów Sądu Najwyższego podjął uchwałę, w której przesądził, że „nie jest dopuszczalne zastrzeżenie kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy z powodu niewykonania zobowiązania o charakterze pieniężnym” (sygn. akt III CZP 3/19). Podjęta uchwała może mieć duże znaczenie dla branży budowlanej. W umowach o roboty budowlane powszechną praktyką jest zastrzeganie kar umownych na wypadek niewykonania określonych postanowień umowy. Podjęta uchwała ograniczy jednak pewne wypadki skutecznego zastrzeżenia kar umownych przez wykonawców robót budowlanych.

frankowicze

Przedawnienie w sprawach frankowych – nie ma się czego obawiać

adw. Łukasz Ciskowski, apl. adw. Wioletta Miros

05.02.2020
frankowicze

Zapraszamy do lektury artykułu autorstwa adw. Łukasz Ciskowski oraz apl. adw. Wioletta Miros, który ukazał się w Rzeczpospolitej, na temat zagadnienia przedawnienia roszczeń frankowiczów.

Artykuł dostępny jest również w elektronicznym wydaniu RP pod tym adresem LINK

„Frankowicze” ponownie w TSUE – omawiamy pytania prejudycjalne SO w Gdańsku

apl. adw. Karolina Kwiatkowska

23.01.2020

Sąd Okręgowy w Gdańsku w dniu 30 grudnia 2019 r. skierował do TSUE kolejny wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym w sprawie dotyczącej kredytu frankowego. Zadane pytania budzą ogromne kontrowersje, głównie ze względu na fakt, iż odpowiedzi na nie możemy znaleźć już w orzecznictwie zarówno TSUE jak i Sądu Najwyższego. Niemniej jednak „frankowicze” obawiają się, że sądy po raz kolejny zawieszą postępowania w toczących się sprawach, do momentu ustosunkowania się przez TSUE do zadanych pytań, co będzie miało wpływ na ich znaczne przedłużenie. Wielu jednak stoi na stanowisku, że do zawieszenia postępowań nie dojdzie, przynajmniej w sądach należących do apelacji warszawskiej, z uwagi na to, że to właśnie w Warszawie sądy rozpatrują najwięcej spraw „frankowych” oraz zazwyczaj doskonale znają orzecznictwo w tym zakresie, a w związku z tym, w ich ocenie nie będzie podstaw do podejmowania takich decyzji.

kredyty CHF

Jakie roszczenia przysługują „frankowiczom” w sporze z bankami?

r.pr. Katarzyna Krzysztoszek

14.01.2020
kredyty CHF

Temat roszczeń frankowiczów nie schodzi z głównych stron gazet, temperatura sporu jest naprawdę wysoka. O co jednak toczy się ta walka? Co można zyskać, a co stracić – o tym przeczytacie w niniejszym artykule.

2019 czasem Frankowiczów – podsumowanie roku

apl. adw. Wioletta Miros

02.01.2020

Mijający rok 2019 okazał się być przełomowym dla Kredytobiorców, którzy wiele lat temu zawarli niekorzystną umowę kredytu indeksowanego lub denominowanego do waluty obcej – franka szwajcarskiego. O ile w pierwszej połowie roku rozstrzygnięcia sądów pozostawały zróżnicowane, a sytuacja tzw. Frankowiczów niepewna, o tyle w drugiej połowie nastąpiła stabilizacja, która umożliwiła wystąpienie na drogę sądową również osobom, które z wielką ostrożnością i obawą podchodziły do realizacji swoich roszczeń. Już w pierwszych trzech kwartałach do sądów wpłynęło około 7,5 tysiąca spraw, tak więc więcej niż w całym roku 2018, a ostateczna liczba wniesionych pozwów z pewnością znacząco wzrosła. Kredytobiorcy obciążeni kredytem we frankach coraz śmielej korzystają ze swoich uprawnień, udowadniając bankom, że umowy konstruowane były w sprzeczności z prawem i dobrymi obyczajami, Sądy zaś coraz pewniej orzekają w sprawach, kształtując linię orzeczniczą korzystną dla Frankowiczów.

Wiedza i kompetencje

  • logo_uw
  • adwokatura_polska_white
  • logo_uj
  • logo_blc