Adwokatura Polska

Blog

Lekkim piórem o trudnych sprawach

Mniej majątku wspólnego dla winnego małżonka?

Paweł Milewski

06.06.2019

Zasadą jest, że małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Z ważnych powodów można jednak żądać zmiany tej proporcji. Czy takim powodem może być zdrada jednego z małżonków i pozostawienie rodziny? Czy winny rozpadu małżeństwa małżonek dostanie po rozwodzie mniejszy majątek?

Zobacz całość

Co moje, a co Twoje? – czyli jak podzielić majątek po rozwodzie

Paweł Milewski

16.04.2019

Kto weźmie pralkę, a kto lodówkę? Komu przypadnie mieszkanie, a komu samochód? Orzeczenie przez Sąd rozwodu zazwyczaj nie kończy wszystkich sporów pomiędzy małżonkami. Niejednokrotnie, jeszcze większe emocje niż rozwód budzi podział majątku, który małżonkowie zgromadzili w trakcie trwania wspólności małżeńskiej.

Zobacz całość

Roboty budowlane na sąsiedniej nieruchomości – wznowienie postępowania w sprawie pozwolenia na budowę

Katarzyna Kaczorowska

21.03.2019

Często zdarza się, że jako właściciele nieruchomości dowiadujemy się o inwestycji na sąsiedniej działce dopiero po rozpoczęciu przez inwestora robót budowlanych, czyli już po wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę. Zwykle dzieje się tak w sytuacji, gdy organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę nie uznał nas za stronę postępowania. Gdy w wyniku wydania decyzji ma powstać obiekt budowlany, który spowoduje ograniczenie sposobu zagospodarowania naszej nieruchomości lub będzie na nią ujemnie wpływać, pojawia się pytanie, czy jest możliwość podjęcia na nowo postępowania i zakwestionowania wydanej w sprawie decyzji?

Zobacz całość

Jakie są prawne skutki rozwodu?

Paweł Milewski

14.02.2019

Ponad 65 tysięcy, tyle według statystyk Głównego Urzędu Statystycznego rozwiązano przez rozwód małżeństw w Polsce w 2017 r. Czy wszystkie osoby podejmujące tę niełatwą i przykrą decyzję były jednak świadomie wszystkich konsekwencji prawnych związanych z orzeczeniem rozwodu? Jakie skutki prawne wywołuje rozwód?

Zobacz całość

Małżeństwo „na siłę”? Kiedy nie można się rozwieść, pomimo szczerej chęci… ?

Paweł Milewski

25.01.2019

Czy jeżeli doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego sąd zawsze przychyli się do żądania orzeczenia rozwodu? Czy są sytuacje, w których małżonkowie będą niejako zmuszeni pozostać w związku małżeńskim „na siłę”? Pomimo ziszczenia się pozytywnych przesłanek rozwodowych w postaci zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego, do orzeczenia rozwodu i tak może nie dojść ze względu na wystąpienie którejś z tzw. negatywnych przesłanek rozwodowych.

Zobacz całość

Kto zapłaci za zmarnowane wakacje?

Paweł Milewski

22.08.2018

Obecnie wiele osób decyduje się na zagraniczne wakacje organizowane za pośrednictwem biur podróży, w związku z czym zawierane są umowy o świadczenie usług turystycznych. Organizatorzy wycieczek zapewniają nocleg w określonym standardzie, wyżywienie, opiekę na miejscu, przewodników itp. Co jednak w sytuacji, gdy po przyjeździe do miejsca wypoczynku okazuje się, że umówionej rezerwacji w hotelu po prostu nie ma, albo jest, ale w zdecydowanie niższym standardzie? Czy możemy domagać rekompensaty od organizatora wycieczki? Przecież nasz wypoczynek został „zmarnowany”…

Zobacz całość

Wiedza i kompetencje

  • logo_uw
  • adwokatura_polska_white
  • logo_uj
  • logo_blc