Adwokatura Polska

Blog

Lekkim piórem o trudnych sprawach

Sądy stoją po stronie frankowiczów

25.07.2017

Spór z bankiem się opłaca. Jednakże nie ma jednej prostej recepty na wygranie sprawy frankowej. W trakcie spotkań z naszymi klientami zawsze staramy się wspólnie rozważyć wariant najbardziej dostosowany do sytuacji klienta. W praktyce spotkałem się już z wieloma strategiami walki z bankami.

Zobacz całość

Jak uzyskać Europejski Nakaz Zapłaty?

dochodzenie roszczeń za granicą cz. 3

22.05.2017

W poprzednim wpisie zajęliśmy się zagadnieniem Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego (ETE). Dziś omawiamy instytucję Europejskiego Nakazu Zapłaty (ENZ). O ile ETE jest zaświadczeniem odnoszącym się do orzeczenia (bądź aktu urzędowego lub ugody sądowej) wydanym w ramach postępowania krajowego, to ENZ może być wydany jedynie w ramach jednolitego postępowania wspólnego dla państw członkowskich. Podstawowym celem ENZ jest przyspieszenie i ułatwienie obrotu prawnego w Unii Europejskiej. Instytucja ta, razem z ETE oraz europejskim postępowaniem w sprawie drobnych roszczeń, o którym napiszemy w kolejnym wpisie, służy urzeczywistnieniu idei wspólnego rynku.

Zobacz całość

Jak uzyskać Europejski Tytuł Egzekucyjny?

dochodzenie roszczeń za granicą cz. 2

08.05.2017

W poprzednim wpisie zajęliśmy się zagadnieniem uznawania orzeczeń sądów zagranicznych przez sądy polskie. Jakie są jednak ułatwienia w dochodzeniu należnych roszczeń na terytorium Unii Europejskiej? Czy jest możliwość przyspieszenia takich procedur? Na czym polegają uproszczenia mające na celu urzeczywistnienie idei wspólnego rynku?

Zobacz całość

Jak uzyskać w Polsce uznanie orzeczenia wydanego za granicą?

dochodzenie roszczeń za granicą cz. 1

10.04.2017

W poprzednim wpisie zajęliśmy się zagadnieniem ustalenia prawa właściwego dla spraw alimentacyjnych z elementem zagranicznym. Co jednak zrobić, kiedy uzyska się już korzystny wyrok za granicą, jednak ma on odnieść skutki prawne w Polsce? W dzisiejszym wpisie zajmiemy się kwestią uznawania w Polsce orzeczeń zagranicznych w sprawach cywilnych.

Zobacz całość

Jak ustalić prawo właściwe dla dochodzenia alimentów od osób przebywających za granicą? cz. 2

Dochodzenie alimentów za granicą, cz. 4

27.03.2017

W ostatnim wpisie skupiliśmy się na problematyce właściwego prawa materialnego przy dochodzeniu świadczeń alimentacyjnych od osób zobowiązanych do alimentacji, stale przebywających poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (zob. Jakie prawo należy stosować, w przypadku dochodzenia alimentów od osób zobowiązanych do alimentacji, stale przebywających za granicą?). Ze względu na fakt, że zdecydowana większość spraw alimentacyjnych dotyczy roszczeń dzieci wobec rodziców, nasze ostatnie rozważania zawęziliśmy do tej właśnie kategorii spraw. Niemniej, uprawnionymi do alimentacji są nie tylko małoletni, ale i osoby pełnoletnie, głównie małżonkowie (obecni oraz byli). W dzisiejszym wpisie przeanalizujemy problematykę prawa właściwego w sprawach alimentacyjnych pomiędzy osobami pełnoletnimi, głównie pomiędzy małżonkami i byłymi małżonkami, przebywającymi na terytorium innych Państw Członkowskich Unii Europejskiej.

Zobacz całość

Jak ustalić prawo właściwe dla dochodzenia alimentów od osób przebywających za granicą? cz. 1

Dochodzenie alimentów za granicą, cz. 3

14.03.2017

W dzisiejszym wpisie wracamy do tematu dochodzenia świadczeń alimentacyjnych od osób stale przebywających poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. W poprzednich tekstach dotyczących tego zagadnienia skupiliśmy się na ustaleniu: kto i kiedy jest osobą uprawnioną do żądania alimentów w polskim porządku prawnym (zob. Czy mogę dochodzić alimentów od osoby, która wyjechała za granicę?), a także czy można dochodzić zasądzenia alimentów od osoby przebywającej poza Polską, przed polskim sądem (zob. W jakim kraju mogę dochodzić alimentów od osoby, która wyjechała za granicę?). W sprawach z elementem transgranicznym oprócz oceny możliwości rozpoznawania sprawy przez dany sąd (jurysdykcja), pozostaje pytanie o właściwe prawo materialne jakie należy stosować.

Zobacz całość

Wiedza i kompetencje

  • logo_uw
  • adwokatura_polska_white
  • logo_uj
  • logo_blc