Adwokatura Polska

Blog

Lekkim piórem o trudnych sprawach

Kto zapłaci za zmarnowane wakacje?

Paweł Milewski

22.08.2018

Obecnie wiele osób decyduje się na zagraniczne wakacje organizowane za pośrednictwem biur podróży, w związku z czym zawierane są umowy o świadczenie usług turystycznych. Organizatorzy wycieczek zapewniają nocleg w określonym standardzie, wyżywienie, opiekę na miejscu, przewodników itp. Co jednak w sytuacji, gdy po przyjeździe do miejsca wypoczynku okazuje się, że umówionej rezerwacji w hotelu po prostu nie ma, albo jest, ale w zdecydowanie niższym standardzie? Czy możemy domagać rekompensaty od organizatora wycieczki? Przecież nasz wypoczynek został „zmarnowany”…

Zobacz całość

Europejskie postępowanie w sprawach drobnych roszczeń

Paweł Milewski

06.12.2017

Dzięki swobodzie przepływu towarów i usług między państwami członkowskimi w Unii Europejskiej każdego dnia zawieranych jest setki tysięcy umów, których stronami są podmioty z różnych krajów. Co jednak zrobić, jeżeli kupiony towar nie spełnia naszych oczekiwań? Jak mamy dochodzić swoich praw? Z pomocą przychodzi nam europejskie postępowanie w sprawach drobnych roszczeń, mające na celu uproszczenie i przyspieszenie postępowania spornego dotyczącego drobnych roszczeń w sprawach transgranicznych, a także służące obniżeniu kosztów. Warto zaznaczyć, iż postępowanie ma charakter fakultatywny, czyli jest dostępne stronom jako alternatywa dla istniejących postępowań przewidzianych w prawie państw członkowskich.

Zobacz całość

Sądy stoją po stronie frankowiczów

25.07.2017

Spór z bankiem się opłaca. Jednakże nie ma jednej prostej recepty na wygranie sprawy frankowej. W trakcie spotkań z naszymi klientami zawsze staramy się wspólnie rozważyć wariant najbardziej dostosowany do sytuacji klienta. W praktyce spotkałem się już z wieloma strategiami walki z bankami.

Zobacz całość

Jak uzyskać Europejski Nakaz Zapłaty?

dochodzenie roszczeń za granicą cz. 3

22.05.2017

W poprzednim wpisie zajęliśmy się zagadnieniem Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego (ETE). Dziś omawiamy instytucję Europejskiego Nakazu Zapłaty (ENZ). O ile ETE jest zaświadczeniem odnoszącym się do orzeczenia (bądź aktu urzędowego lub ugody sądowej) wydanym w ramach postępowania krajowego, to ENZ może być wydany jedynie w ramach jednolitego postępowania wspólnego dla państw członkowskich. Podstawowym celem ENZ jest przyspieszenie i ułatwienie obrotu prawnego w Unii Europejskiej. Instytucja ta, razem z ETE oraz europejskim postępowaniem w sprawie drobnych roszczeń, o którym napiszemy w kolejnym wpisie, służy urzeczywistnieniu idei wspólnego rynku.

Zobacz całość

Jak uzyskać Europejski Tytuł Egzekucyjny?

dochodzenie roszczeń za granicą cz. 2

08.05.2017

W poprzednim wpisie zajęliśmy się zagadnieniem uznawania orzeczeń sądów zagranicznych przez sądy polskie. Jakie są jednak ułatwienia w dochodzeniu należnych roszczeń na terytorium Unii Europejskiej? Czy jest możliwość przyspieszenia takich procedur? Na czym polegają uproszczenia mające na celu urzeczywistnienie idei wspólnego rynku?

Zobacz całość

Jak uzyskać w Polsce uznanie orzeczenia wydanego za granicą?

dochodzenie roszczeń za granicą cz. 1

10.04.2017

W poprzednim wpisie zajęliśmy się zagadnieniem ustalenia prawa właściwego dla spraw alimentacyjnych z elementem zagranicznym. Co jednak zrobić, kiedy uzyska się już korzystny wyrok za granicą, jednak ma on odnieść skutki prawne w Polsce? W dzisiejszym wpisie zajmiemy się kwestią uznawania w Polsce orzeczeń zagranicznych w sprawach cywilnych.

Zobacz całość

Wiedza i kompetencje

  • logo_uw
  • adwokatura_polska_white
  • logo_uj
  • logo_blc