Adwokatura Polska

Blog

Lekkim piórem o trudnych sprawach

Jak długo czeka się na rozwód za granicą?

Rozwód Polaków mieszkających za granicą cz. 5

02.03.2017

W dzisiejszym wpisie zajmiemy się kwestią długości postępowań w sprawach o rozwód z elementem zagranicznym.

Jeżeli chodzi o postępowanie rozwodowe prowadzone w Polsce, w związku z transgranicznym charakterem sprawy, będzie ono trwało zazwyczaj nieco dłużej niż zwykłe postępowanie tego rodzaju (tzn. bez elementów obcych). Wynika to z faktu, że doręczanie pism sądowych, tj. zawiadomień, wezwań stron, świadków itp. zajmuje więcej czasu, jeżeli dokonywane jest za granicą. Problemem jest również…

Zobacz całość

W jakim kraju mogę dochodzić alimentów od osoby, która wyjechała za granicę?

Dochodzenie alimentów za granicą. cz. 2

14.02.2017

W poprzednim wpisie poruszyliśmy problematykę dochodzenia alimentów od osób zobowiązanych do ponoszenia obowiązku alimentacyjnego, które na stale przebywają za granicą. W pierwszej części skupiliśmy się na odpowiedzi na pytania – w jakiej sytuacji i kto jest uprawniony do ubiegania się o alimenty w polskim porządku prawnym (zob. Dochodzenie alimentów za granicą. cz. 1). Czy w takim wypadku uprawnieni mogą dochodzić przysługujących im alimentów przed Sądem w Polsce?

Zobacz całość

Czy mogę dochodzić alimentów od osoby, która wyjechała za granicę?

Dochodzenie alimentów za granicą. cz. 1

01.02.2017

Niejednokrotnie spotykamy się z przekonaniem, że wyjazd za granicę osoby, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, uniemożliwi uprawnionemu otrzymanie należnych mu świadczeń. Co więcej, niektóre osoby zobowiązane do alimentacji wychodzą z założenia, że wyjeżdżając za granicę skutecznie uchylą się od obowiązku ponoszenia alimentów. Nic bardziej mylnego! Zarówno w prawie polskim, jak i międzynarodowym znajdują się regulacje, które umożliwiają skuteczne dochodzenie świadczeń alimentacyjnych od zobowiązanych osób, stale przebywających za granicą.

Zobacz całość

Do którego sądu wnieść pozew o rozwód za granicą?

Rozwód Polaków mieszkających za granicą cz. 4

16.01.2017

Tak jak wskazaliśmy w poprzednich wpisach, sąd w Polsce może orzekać o rozwodzie małżonków gdy pozostają oni poza granicami naszego kraju, nawet w sytuacji, gdy jeden z małżonków nie jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej. W tym miejscu pojawia się zasadnicze pytanie, który konkretnie sąd w Polsce będzie orzekał o moim rozwodzie? Gdzie mam wnieść pozew o rozwód przebywając poza granicami kraju?

Zobacz całość

Czy mogę się rozwieść w Polsce? cz.2

Rozwód Polaków mieszkających za granicą cz. 3

27.12.2016

W poprzednich wpisach wskazaliśmy na możliwość orzekania w sprawach rozwodowych przez sąd polski na podstawie tzw. łącznika obywatelstwa oraz łącznika zamieszkania pozwanego w Polsce. Nie są to jednak jedyne możliwości uzyskania właściwości polskiego sądu.

Zobacz całość

Czy mogę się rozwieść w Polsce? cz. 1

Rozwód Polaków mieszkających za granicą cz. 2

22.12.2016

W ostatnim wpisie odnieśliśmy się do możliwości przeprowadzenia rozwodu przed sądem w Polsce przez małżonków, obywateli polskich, na stałe mieszkających poza granicami RP. Taka możliwość istnieje w oparciu o zasadę tzw. łącznika obywatelstwa  i jest regulowana w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego oraz Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. Co jednak, gdy tylko jeden z małżonków znajduje się poza granicami kraju? A także w sytuacji, gdy jeden z małżonków nie jest obywatelem polskim? Czy wtedy również może orzekać sąd w Polsce?

Zobacz całość

Wiedza i kompetencje

  • logo_uw
  • adwokatura_polska_white
  • logo_uj
  • logo_blc