Adwokatura Polska

Blog

Pomagamy Polakom za granicą

Jak ustalić prawo właściwe dla dochodzenia alimentów od osób przebywających za granicą? cz. 2

Dochodzenie alimentów za granicą, cz. 4

27.03.2017

W ostatnim wpisie skupiliśmy się na problematyce właściwego prawa materialnego przy dochodzeniu świadczeń alimentacyjnych od osób zobowiązanych do alimentacji, stale przebywających poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (zob. Jakie prawo należy stosować, w przypadku dochodzenia alimentów od osób zobowiązanych do alimentacji, stale przebywających za granicą?). Ze względu na fakt, że zdecydowana większość spraw alimentacyjnych dotyczy roszczeń dzieci wobec rodziców, nasze ostatnie rozważania zawęziliśmy do tej właśnie kategorii spraw. Niemniej, uprawnionymi do alimentacji są nie tylko małoletni, ale i osoby pełnoletnie, głównie małżonkowie (obecni oraz byli). W dzisiejszym wpisie przeanalizujemy problematykę prawa właściwego w sprawach alimentacyjnych pomiędzy osobami pełnoletnimi, głównie pomiędzy małżonkami i byłymi małżonkami, przebywającymi na terytorium innych Państw Członkowskich Unii Europejskiej.

Zobacz całość

Jak ustalić prawo właściwe dla dochodzenia alimentów od osób przebywających za granicą? cz. 1

Dochodzenie alimentów za granicą, cz. 3

14.03.2017

W dzisiejszym wpisie wracamy do tematu dochodzenia świadczeń alimentacyjnych od osób stale przebywających poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. W poprzednich tekstach dotyczących tego zagadnienia skupiliśmy się na ustaleniu: kto i kiedy jest osobą uprawnioną do żądania alimentów w polskim porządku prawnym (zob. Czy mogę dochodzić alimentów od osoby, która wyjechała za granicę?), a także czy można dochodzić zasądzenia alimentów od osoby przebywającej poza Polską, przed polskim sądem (zob. W jakim kraju mogę dochodzić alimentów od osoby, która wyjechała za granicę?). W sprawach z elementem transgranicznym oprócz oceny możliwości rozpoznawania sprawy przez dany sąd (jurysdykcja), pozostaje pytanie o właściwe prawo materialne jakie należy stosować.

Zobacz całość

W jakim kraju mogę dochodzić alimentów od osoby, która wyjechała za granicę?

Dochodzenie alimentów za granicą. cz. 2

14.02.2017

W poprzednim wpisie poruszyliśmy problematykę dochodzenia alimentów od osób zobowiązanych do ponoszenia obowiązku alimentacyjnego, które na stale przebywają za granicą. W pierwszej części skupiliśmy się na odpowiedzi na pytania – w jakiej sytuacji i kto jest uprawniony do ubiegania się o alimenty w polskim porządku prawnym (zob. Dochodzenie alimentów za granicą. cz. 1). Czy w takim wypadku uprawnieni mogą dochodzić przysługujących im alimentów przed Sądem w Polsce?

Zobacz całość

Czy mogę dochodzić alimentów od osoby, która wyjechała za granicę?

Dochodzenie alimentów za granicą. cz. 1

01.02.2017

Niejednokrotnie spotykamy się z przekonaniem, że wyjazd za granicę osoby, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, uniemożliwi uprawnionemu otrzymanie należnych mu świadczeń. Co więcej, niektóre osoby zobowiązane do alimentacji wychodzą z założenia, że wyjeżdżając za granicę skutecznie uchylą się od obowiązku ponoszenia alimentów. Nic bardziej mylnego! Zarówno w prawie polskim, jak i międzynarodowym znajdują się regulacje, które umożliwiają skuteczne dochodzenie świadczeń alimentacyjnych od zobowiązanych osób, stale przebywających za granicą.

Zobacz całość

Wiedza i kompetencje

  • logo_uw
  • adwokatura_polska_white
  • logo_uj
  • logo_blc