Adwokatura Polska

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dowiedz się więcej.

Blog

Lekkim piórem o trudnych sprawach

Koronawirus a umowa przedwstępna

apl. adw. Paweł Milewski

26.05.2020

Obecna sytuacja w kraju i na świecie znacząco wpłynęła na normalne funkcjonowanie każdego z nas. Przez ostatnio tygodnie zamknięto szkoły, ograniczono działalność galerii handlowych, restauracji, sądów czy urzędów. Stan epidemii spowodował, że relacje biznesowe w wielu przypadkach zostały mocno ograniczone, z kolei zawarte umowy niejednokrotnie nie są wykonywane. Strony nie realizują umówionych świadczeń powołując się na „koronawirusa”. Z relacji naszych klientów wynika, że problem terminowej realizacji zobowiązań często dotyka umów przedwstępnych sprzedaży nieruchomości. Odwołując się do stanu epidemii kupujący lub sprzedający nie mogą, bądź też po prostu… nie chcą, zawrzeć umowy przyrzeczonej. Niemniej czy stan zagrożenia epidemicznego, a następnie wprowadzony stan epidemii usprawiedliwia każdą tego typu sytuację?

Zobacz całość

Prawo wynajmującego do wypowiedzenia umowy najmu w czasie epidemii COVID-19

Radosław Rogalski

14.05.2020

Trwająca epidemia COVID-19 znacząco zdestabilizowała rynek nieruchomości. Wynajmującego i najemcę łączy stosunek prawny w postaci umowy najmu, w treści której zazwyczaj na próżno szukać postanowień regulujących szczególne uprawnienia stron w razie wystąpienia okoliczności nadzwyczajnych. Prowadzi to do sytuacji, w której ich interesy nie są odpowiednio zabezpieczone.

Zobacz całość

Umowa deweloperska a epidemia COVID-19

adw. Łukasz Ciskowski

17.04.2020

Celem działalności deweloperskiej jest wykonanie przedsięwzięcia deweloperskiego, a następnie sprzedaż mieszkań lub domów. Co oczywiste, prawnym narzędziem do realizacji tego celu są m.in. umowy deweloperskie. Ich realizacja i finalnie przeniesienie własności stanowi zwieńczenie inwestycji z perspektywy prawnej.

W związku z powyższym, aby ocenić czy epidemia COVID-19 realnie wpłynie na działalność deweloperów w Polsce, kluczowe staje się ustalenie wpływu tej epidemii na możliwość zawierania i prawidłowej realizacji umów deweloperskich. Jedynie dzięki temu będziemy wiedzieć, czy realizacja przedsięwzięcia deweloperskiego może zostać spieniężona zgodnie z jej założeniami.

W poniższym artykule zebrane zostały istotne problemy, z którymi spotkają się deweloperzy w związku z zawieraniem lub realizacją umów deweloperskich w czasie epidemii COVID-19.

Zobacz całość

Wspólnoty mieszkaniowe – odwołanie rocznych zebrań właścicieli (koronawirus)

apl. adw. Paweł Milewski

18.03.2020

Jak uzasadnić odwołanie zebrania rocznego? Czy brak zwołania zebrania ogółu właścicieli lokali w pierwszym kwartale roku może pociągać za sobą negatywne konsekwencje dla wspólnot mieszkaniowych? Czy wspólnoty mogą podjąć uchwały przewidziane dla zebrania rocznego w innym trybie (tj. poza faktycznym zebraniem właścicieli lokali)?

Zobacz całość

Problemy z płatnością Inwestora? Wykonawca nie uzyska zapłaty kary umownej za odstąpienie od „niewypłacalnej” umowy…

apl. adw. Paweł Milewski

17.02.2020

W dniu 20 listopada 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów Sądu Najwyższego podjął uchwałę, w której przesądził, że „nie jest dopuszczalne zastrzeżenie kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy z powodu niewykonania zobowiązania o charakterze pieniężnym” (sygn. akt III CZP 3/19). Podjęta uchwała może mieć duże znaczenie dla branży budowlanej. W umowach o roboty budowlane powszechną praktyką jest zastrzeganie kar umownych na wypadek niewykonania określonych postanowień umowy. Podjęta uchwała ograniczy jednak pewne wypadki skutecznego zastrzeżenia kar umownych przez wykonawców robót budowlanych.

Zobacz całość

Najem lokalu mieszkalnego – jaką umowę wybrać?

Katarzyna Kaczorowska

12.08.2019

Wynajęcie mieszkania wiąże się z dopełnieniem niezbędnych formalności. Najważniejszą z nich jest niewątpliwie podpisanie umowy, która ma za zadanie chronić interesy zarówno wynajmującego, jak i najemcy. Obecny stan prawny wyróżnia trzy podstawowe rodzaje umów najmu: zwykłą umowę najmu, umowę najmu okazjonalnego oraz umowę najmu instytucjonalnego.

Zobacz całość

Wiedza i kompetencje

  • logo_uw
  • adwokatura_polska_white
  • logo_uj
  • logo_blc