Adwokatura Polska

Blog

Lekkim piórem o trudnych sprawach

Jakie są prawne skutki rozwodu?

Paweł Milewski

14.02.2019

Ponad 65 tysięcy, tyle według statystyk Głównego Urzędu Statystycznego rozwiązano przez rozwód małżeństw w Polsce w 2017 r. Czy wszystkie osoby podejmujące tę niełatwą i przykrą decyzję były jednak świadomie wszystkich konsekwencji prawnych związanych z orzeczeniem rozwodu? Jakie skutki prawne wywołuje rozwód?

Zobacz całość

Małżeństwo „na siłę”? Kiedy nie można się rozwieść, pomimo szczerej chęci… ?

Paweł Milewski

25.01.2019

Czy jeżeli doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego sąd zawsze przychyli się do żądania orzeczenia rozwodu? Czy są sytuacje, w których małżonkowie będą niejako zmuszeni pozostać w związku małżeńskim „na siłę”? Pomimo ziszczenia się pozytywnych przesłanek rozwodowych w postaci zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego, do orzeczenia rozwodu i tak może nie dojść ze względu na wystąpienie którejś z tzw. negatywnych przesłanek rozwodowych.

Zobacz całość

Jak ustalić prawo właściwe dla dochodzenia alimentów od osób przebywających za granicą? cz. 2

Dochodzenie alimentów za granicą, cz. 4

27.03.2017

W ostatnim wpisie skupiliśmy się na problematyce właściwego prawa materialnego przy dochodzeniu świadczeń alimentacyjnych od osób zobowiązanych do alimentacji, stale przebywających poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (zob. Jakie prawo należy stosować, w przypadku dochodzenia alimentów od osób zobowiązanych do alimentacji, stale przebywających za granicą?). Ze względu na fakt, że zdecydowana większość spraw alimentacyjnych dotyczy roszczeń dzieci wobec rodziców, nasze ostatnie rozważania zawęziliśmy do tej właśnie kategorii spraw. Niemniej, uprawnionymi do alimentacji są nie tylko małoletni, ale i osoby pełnoletnie, głównie małżonkowie (obecni oraz byli). W dzisiejszym wpisie przeanalizujemy problematykę prawa właściwego w sprawach alimentacyjnych pomiędzy osobami pełnoletnimi, głównie pomiędzy małżonkami i byłymi małżonkami, przebywającymi na terytorium innych Państw Członkowskich Unii Europejskiej.

Zobacz całość

Jak ustalić prawo właściwe dla dochodzenia alimentów od osób przebywających za granicą? cz. 1

Dochodzenie alimentów za granicą, cz. 3

14.03.2017

W dzisiejszym wpisie wracamy do tematu dochodzenia świadczeń alimentacyjnych od osób stale przebywających poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. W poprzednich tekstach dotyczących tego zagadnienia skupiliśmy się na ustaleniu: kto i kiedy jest osobą uprawnioną do żądania alimentów w polskim porządku prawnym (zob. Czy mogę dochodzić alimentów od osoby, która wyjechała za granicę?), a także czy można dochodzić zasądzenia alimentów od osoby przebywającej poza Polską, przed polskim sądem (zob. W jakim kraju mogę dochodzić alimentów od osoby, która wyjechała za granicę?). W sprawach z elementem transgranicznym oprócz oceny możliwości rozpoznawania sprawy przez dany sąd (jurysdykcja), pozostaje pytanie o właściwe prawo materialne jakie należy stosować.

Zobacz całość

Jak długo czeka się na rozwód za granicą?

Rozwód Polaków mieszkających za granicą cz. 5

02.03.2017

W dzisiejszym wpisie zajmiemy się kwestią długości postępowań w sprawach o rozwód z elementem zagranicznym.

Jeżeli chodzi o postępowanie rozwodowe prowadzone w Polsce, w związku z transgranicznym charakterem sprawy, będzie ono trwało zazwyczaj nieco dłużej niż zwykłe postępowanie tego rodzaju (tzn. bez elementów obcych). Wynika to z faktu, że doręczanie pism sądowych, tj. zawiadomień, wezwań stron, świadków itp. zajmuje więcej czasu, jeżeli dokonywane jest za granicą. Problemem jest również…

Zobacz całość

W jakim kraju mogę dochodzić alimentów od osoby, która wyjechała za granicę?

Dochodzenie alimentów za granicą. cz. 2

14.02.2017

W poprzednim wpisie poruszyliśmy problematykę dochodzenia alimentów od osób zobowiązanych do ponoszenia obowiązku alimentacyjnego, które na stale przebywają za granicą. W pierwszej części skupiliśmy się na odpowiedzi na pytania – w jakiej sytuacji i kto jest uprawniony do ubiegania się o alimenty w polskim porządku prawnym (zob. Dochodzenie alimentów za granicą. cz. 1). Czy w takim wypadku uprawnieni mogą dochodzić przysługujących im alimentów przed Sądem w Polsce?

Zobacz całość

Wiedza i kompetencje

  • logo_uw
  • adwokatura_polska_white
  • logo_uj
  • logo_blc