Adwokatura Polska

Oferta

Deweloperzy

Mając świadomość złożoności procesu realizacji inwestycji budowlanej, zapewniamy naszym Klientom wsparcie na każdym jej etapie. Pomagamy przebrnąć przez zawiłości procedur administracyjnych, związanych z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i decyzji a także przygotowujemy i opiniujemy kontrakty, zawierane z innymi uczestnikami procesu budowlanego oraz z kupującymi. Zapewniamy także reprezentację w toku ewentualnych postępowań sądowych, zarówno przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, jak i przed specjalistycznymi sądami arbitrażowymi. Dzięki doświadczeniom w obsłudze prawnej różnych uczestników rynku nieruchomości, do świadczonych usług podchodzimy kompleksowo, ze świadomością różnorodnych mechanizmów działających w tej branży.

Jak wygląda współpraca

Uzgodnienie warunków współpracy i podpisanie umowy

Ustalenie warunków współpracy na wstępie i podpisanie umowy pozwalają uniknąć wszelkich nieporozumień w przyszłości.

Praca nad sprawą

W zależności od ustaleń zawartych w umowie, podejmujemy wszelkie działania, które zostały nam zlecone przez Klienta.

Zabezpieczenie interesów Klienta

Udzielamy wskazówek i zaleceń co do tego, jak uniknąć problemów w przyszłości, a także oferujemy możliwość szybkiego wznowienia współpracy w razie zaistnienia takiej potrzeby

Wiedza i kompetencje

  • logo_uw
  • adwokatura_polska_white
  • logo_uj
  • logo_blc