Adwokatura Polska

Oferta

Właściciele nieruchomości

Kancelaria udziela pomocy osobom prywatnym, które zgłaszają potrzebę realizacji ich praw w relacjach i sporach z podmiotami związanymi z rynkiem nieruchomości, takimi jak wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, deweloperzy czy firmy wykonawcze. Obejmuje ona zarówno analizę i ocenę dokumentów i umów, łączących naszych Klientów z tymi podmiotami, jak i prowadzenie postępowań, dotyczących nieruchomości – w tym sporów o zapłatę, uchylenie uchwał wspólnoty mieszkaniowej czy związanych z gwarancją jakości robót budowlanych. Znajomość zasad funkcjonowania tego rodzaju podmiotów pozwala nam na precyzyjną ocenę szans w ewentualnym sporze prawnym, a następnie jego skuteczne przeprowadzenie, często jeszcze na etapie przedsądowym. 

Jak wygląda współpraca

Uzgodnienie warunków współpracy i podpisanie umowy

Ustalenie warunków współpracy na wstępie i podpisanie umowy pozwalają uniknąć wszelkich nieporozumień w przyszłości.

Praca nad sprawą

W zależności od ustaleń zawartych w umowie, podejmujemy wszelkie działania, które zostały nam zlecone przez Klienta.

Zabezpieczenie interesów Klienta

Udzielamy wskazówek i zaleceń co do tego, jak uniknąć problemów w przyszłości, a także oferujemy możliwość szybkiego wznowienia współpracy w razie zaistnienia takiej potrzeby

Wiedza i kompetencje

  • logo_uw
  • adwokatura_polska_white
  • logo_uj
  • logo_blc