Adwokatura Polska

Oferta

Zarządcy nieruchomości

Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz podmiotów, zawodowo zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami. Dzięki naszemu doświadczeniu i znajomości rynku, jesteśmy w stanie zapewnić profesjonalne doradztwo, niezbędne tego typu podmiotom. Obejmuje ono wszelkie aspekty działalności zarządcy – zarówno w ramach działalności wewnętrznej, jak i w relacjach z innymi podmiotami. Kancelaria w ramach świadczonych usług zapewnia analizę i opiniowanie dokumentacji wewnętrznej  oraz umów, zawieranych przez zarządców z osobami trzecimi. Reprezentujemy także naszych Klientów w ewentualnych sporach, powstałych w związku z prowadzoną działalnością, zarówno na etapie przedsądowym – w negocjacjach i mediacjach – jak i w postępowaniach sądowych.

Jak wygląda współpraca

Uzgodnienie warunków współpracy i podpisanie umowy

Ustalenie warunków współpracy na wstępie i podpisanie umowy pozwalają uniknąć wszelkich nieporozumień w przyszłości.

Praca nad sprawą

W zależności od ustaleń zawartych w umowie, podejmujemy wszelkie działania, które zostały nam zlecone przez Klienta.

Zabezpieczenie interesów Klienta

Udzielamy wskazówek i zaleceń co do tego, jak uniknąć problemów w przyszłości, a także oferujemy możliwość szybkiego wznowienia współpracy w razie zaistnienia takiej potrzeby

Wiedza i kompetencje

  • logo_uw
  • adwokatura_polska_white
  • logo_uj
  • logo_blc