Adwokatura Polska

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dowiedz się więcej.

Jakie są prawne skutki rozwodu?

Jakie są prawne skutki rozwodu?

Paweł Milewski

14.02.2019

Ponad 65 tysięcy, tyle według statystyk Głównego Urzędu Statystycznego rozwiązano przez rozwód małżeństw w Polsce w 2017 r. Czy wszystkie osoby podejmujące tę niełatwą i przykrą decyzję były jednak świadomie wszystkich konsekwencji prawnych związanych z orzeczeniem rozwodu? Jakie skutki prawne wywołuje rozwód?

Ustanie małżeństwa na skutek orzeczenia rozwodu ma charakter definitywny. Po uprawomocnienia wyroku rozwodowego dotychczasowi małżonkowie stają się osobami stanu wolnego. Byli małżonkowie mogą ponownie wstąpić w związek małżeński (w tym również ponownie ze sobą, mówimy wtedy jednak o nowym stosunku prawnym, a nie o „powrocie” do poprzedniego). Po rozwiązaniu małżeństwa, pomiędzy byłymi już małżonkami co do zasady wygasają wzajemne prawa i obowiązki (np. do zaspokajania potrzeb rodziny, wzajemnej pomocy). Ustaje również wspólność majątkowa – od tego momentu składniki majątkowe objęte wspólnością mogą zostać podzielone pomiędzy byłych małżonków do ich majątków osobistych (o ile małżonkowie nie ustanowili rozdzielności majątkowej we wcześniejszym okresie). Byli małżonkowie nie dziedziczą po sobie.

Ponadto, w zależności od stanu faktycznego, wyrok rozwodowy może regulować wiele istotnych materii na przyszłość. Rozwód nie ma wpływu na prawa i obowiązki rodziców względem dzieci wynikające z pokrewieństwa. W przypadku zatem, gdy małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci, sąd może orzec o ich miejscu zamieszkania, sposobie wykonywania nad nimi władzy rodzicielskiej, kontaktach rodziców z dziećmi, czy też udziale rodziców w kosztach utrzymania i wychowania dzieci. Przy zaistnieniu pewnych okoliczności i zgłoszeniu odpowiedniego żądania, sąd może orzec o konieczności dostarczania przez jednego rozwiedzionego małżonka środków utrzymania drugiemu. W pewnych wypadkach sąd może również orzec o sposobie korzystania ze wspólnie zajmowanego przez małżonków mieszkania.

Przyczyny rozwodów są różne – poczynając od wskazywanej często przez byłych współmałżonków „niezgodności charakterów”, kończąc na tych najbardziej drastycznych związanych z przemocą w rodzinie, czy różnego rodzaju uzależnieniami jednego z małżonków. Niezależnie jednak od powodów, decyzja o rozwodzie jest zawsze decyzją trudną i wiąże się z dużymi emocjami. Emocje te jednak – o ile są w pełni zrozumiałe – często nie pozwalają stronom w trakcie postępowania rozwodowego obiektywnie podejść do wielu kwestii, co z kolei może doprowadzić do niekorzystnych rozstrzygnięć sądu dla danej strony. Podejmując decyzję o rozwodzie należy więc mieć na uwadze wiele zagadnień. Rozstrzygnięcie o niektórych z nich zależy od odpowiedniej inicjatywy i działania strony postępowania. Jedynie w pełni świadome i rzeczowe podejście do tematu, pozwoli zatem na uzyskanie orzeczenia, które zapewni ochronę wszystkich praw i interesów danej strony.

Wiedza i kompetencje

  • logo_uw
  • adwokatura_polska_white
  • logo_uj
  • logo_blc