Adwokatura Polska

Procesy sądowe

Prawo mieszkaniowe i nieruchomości jest obarczone znacznym ryzykiem powstawania sporów prawnych. Wynika to z wielu czynników związanych zarówno z wartością realizowanych transakcji, jak również z wysokim skomplikowaniem prawa obowiązującego w powyższych dziedzinach. Z tego względu, bieżąca obsługa prawna uczestników rynku nieruchomości nieustannie dostarcza przypadków, w których w sposób czynny lub bierny nasi Klienci stają się stroną sporu prawnego. Dotyczy to głównie spraw z udziałem deweloperów, projektantów lub wykonawców robót budowlanych.

 

W takich przypadkach podstawowym zadaniem, jakie stawia sobie nasza Kancelaria jest wsparcie Klienta w celu polubownego rozwiązania sporu. Jesteśmy głęboko przekonani, że niezależnie od wagi (również emocjonalnej) sporu prawnego, podjęcie rozmów ugodowych zawsze powinno być brane pod uwagę. Unikając procesu sądowego, nasi Klienci oszczędzają czas i pieniądze, które przedstawiają często o wiele większą wartość, niż niejeden wyrok sądowy.

 

W przypadku, gdy polubowne rozwiązanie sporu prawnego nie jest możliwe, nasza Kancelaria zapewnia Klientom profesjonalną i kompleksową obsługę procesów sądowych. Opiera się ona na indywidualnym podejściu do każdej sprawy, pogłębionym przygotowaniu merytorycznym i konsekwencji w realizacji interesów Klienta. Obsługa rynku mieszkaniowego i nieruchomości powoduje, iż procesy sądowe w tej dziedzinie stanowią najistotniejszą cześć procesowej praktyki naszej Kancelarii. Z drugiej jednak strony sukcesy na polu sądowym powodują, że Klienci powierzają nam również sprawy sądowe osadzone w innych dziedzinach prawa.

Jak wygląda współpraca

Uzgodnienie warunków współpracy i podpisanie umowy

Ustalenie warunków współpracy na wstępie i podpisanie umowy pozwalają uniknąć wszelkich nieporozumień w przyszłości.

Praca nad sprawą

W zależności od ustaleń zawartych w umowie, podejmujemy wszelkie działania, które zostały nam zlecone przez Klienta.

Zabezpieczenie interesów Klienta

Udzielamy wskazówek i zaleceń co do tego, jak uniknąć problemów w przyszłości, a także oferujemy możliwość szybkiego wznowienia współpracy w razie zaistnienia takiej potrzeby

Wiedza i kompetencje

  • logo_uw
  • adwokatura_polska_white
  • logo_uj
  • logo_blc