Adwokatura Polska

Umowy rynku nieruchomości

Wszelka aktywność na rynku nieruchomości wymaga odpowiedzialnego wsparcia prawnego. Dzięki niemu transakcje dotyczące nieruchomości mogą przebiegać sprawnie i bezpiecznie, co ma szczególne znaczenie przy umowach tego typu. Nasza Kancelaria specjalizuje się w sporządzaniu, opiniowaniu oraz negocjowaniu umów rynku nieruchomości takich jak:

  • umowy kredytu, pożyczki lub umowy inwestycyjne,
  • umowy sprzedaży nieruchomości, umowy przedwstępne, rezerwacyjne, deweloperskie;
  • umowy o prace projektowe, przeniesienie praw autorskich czy też project management;
  • umowy o roboty budowlane, umowy o prace remontowe, umowy z podwykonawcami;
  • umowy o zarządzanie nieruchomościami;
  • umowy najmu i dzierżawy nieruchomości mieszkalnych lub użytkowych.

Dzięki doświadczeniom w obsłudze prawnej różnych uczestników rynku nieruchomości, do świadczonych usług podchodzimy kompleksowo, ze świadomością różnorodnych mechanizmów działających w tej branży. Dlatego też, sporządzane, opiniowane lub negocjowane przez nas umowy najszerzej realizują potrzeby naszych Klientów. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy jest nim deweloper planujący proces inwestycyjny, generalny wykonawca prac budowlanych, czy też najemca lokalu przeznaczonego do prowadzenia działalności gospodarczej. Znajomość wielu perspektyw pozwala naszym Klientom minimalizować ryzyka prawne związane z działalnością na przedmiotowym rynku.

Jak wygląda współpraca

Uzgodnienie warunków współpracy i podpisanie umowy

Ustalenie warunków współpracy na wstępie i podpisanie umowy pozwalają uniknąć wszelkich nieporozumień w przyszłości.

Praca nad sprawą

W zależności od ustaleń zawartych w umowie, podejmujemy wszelkie działania, które zostały nam zlecone przez Klienta.

Zabezpieczenie interesów Klienta

Udzielamy wskazówek i zaleceń co do tego, jak uniknąć problemów w przyszłości, a także oferujemy możliwość szybkiego wznowienia współpracy w razie zaistnienia takiej potrzeby

Wiedza i kompetencje

  • logo_uw
  • adwokatura_polska_white
  • logo_uj
  • logo_blc