Adwokatura Polska

Podziały majątku

Zapewniamy obsługę prawną we wszelkich sprawach związanych z podziałem majątku, będącego m.in. konsekwencją postępowania rozwodowego (podział majątku wspólnego), czy też postępowania spadkowego (podział spadku wynikający zarówno z dziedziczenia ustawowego, jak i testamentowego). W trosce o interesy naszych Klientów – dążąc do korzystnego sposobu podziału majątku – prowadzimy negocjacje oraz dowodzimy racji naszych Klientów przed sądem. Przy podziale majątku w postępowaniach spadkowych pomagamy spadkobiercom odnaleźć się w zawiłościach często zmieniających się przepisów prawa spadkowego.

 

 

Nasze doświadczenie pozwala nam na sprawne przeprowadzenie naszych Klientów przez problematykę dotyczącą tzw. sukcesji majątkowej. Sukcesja majątkowa to proces przekazywania majątku pomiędzy pokoleniami. Można rozróżnić sukcesję w rodzinie i sukcesję w biznesie, częstymi przypadkami jest połączenie obu tych kategorii, a więc sukcesja przedsiębiorstwa w rodzinie. Powierzchowne rozumienie sukcesji sprowadza się do utożsamiania jej z przekazaniem majątku w formie spadku lub darowizny. Mądre planowanie sukcesji jest to proces rozłożony na dłuższy czas, nawet lata i ma na celu płynne przejście majątku, najczęściej przedsiębiorstwa w sposób, który zapewnia ciągłość jego funkcjonowania i nie powoduje zakłóceń dla działalności firmy.

Jak wygląda współpraca

Uzgodnienie warunków współpracy i podpisanie umowy

Ustalenie warunków współpracy na wstępie i podpisanie umowy pozwalają uniknąć wszelkich nieporozumień w przyszłości.

Praca nad sprawą

W zależności od ustaleń zawartych w umowie, podejmujemy wszelkie działania, które zostały nam zlecone przez Klienta.

Zabezpieczenie interesów Klienta

Udzielamy wskazówek i zaleceń co do tego, jak uniknąć problemów w przyszłości, a także oferujemy możliwość szybkiego wznowienia współpracy w razie zaistnienia takiej potrzeby

Wiedza i kompetencje

  • logo_uw
  • adwokatura_polska_white
  • logo_uj
  • logo_blc