Adwokatura Polska

Rozwody i separacje

Decyzja o rozwodzie jest jedną z najtrudniejszych, z jakimi przychodzi zmierzyć się małżonkom. Zazwyczaj wiąże się dla nich i ich rodzin z wielkimi emocjami i stresem. Warunkiem otrzymania rozwodu jest zupełny i trwały zanik więzi, które charakteryzują małżeństwo. Istotne konsekwencje – nie tylko w sferze moralnej – ale przede wszystkim prawnej, może nieść ze sobą rozstrzygnięcie o winie. Warto mieć świadomość konsekwencji wszelkich podejmowanych działań.

 

Sprawy są jeszcze bardziej złożone, gdy małżonkowie posiadają wspólne dzieci, czy też majątek. Wówczas w wyroku rozwodowym Sąd musi rozstrzygnąć wiele istotnych kwestii, takich jak władza rodzicielska, kontakty z dziećmi oraz alimenty na ich rzecz. Jeżeli małżonkowie po rozwodzie zamierzają nadal zajmować wspólne mieszkanie, Sąd powinien zająć się również uregulowaniem sposobu korzystania z niego.

 

Nieocenioną pomocą może być zatem pomoc adwokata przy rozwodzie. Mamy świadomość, że tego typu sprawy wiążą się zawsze z silnymi emocjami, dlatego każdą z nich traktujemy z należytą delikatnością i wyczuciem, starając się nie doprowadzać do dalszej eskalacji konfliktów, a na osiągnięciu oczekiwanych rezultatów. Strony nie zawsze są w stanie obiektywnie i z odpowiednim dystansem odnieść się do wszystkich argumentów prawnych. Odpowiednia wiedza, doświadczenie oraz wyrozumiałość – które Państwu oferujemy – pozwalają na zakończenie postępowania rozwodowego w jak najbardziej korzystny sposób.

Jak wygląda współpraca

Uzgodnienie warunków współpracy i podpisanie umowy

Ustalenie warunków współpracy na wstępie i podpisanie umowy pozwalają uniknąć wszelkich nieporozumień w przyszłości.

Praca nad sprawą

W zależności od ustaleń zawartych w umowie, podejmujemy wszelkie działania, które zostały nam zlecone przez Klienta.

Zabezpieczenie interesów Klienta

Udzielamy wskazówek i zaleceń co do tego, jak uniknąć problemów w przyszłości, a także oferujemy możliwość szybkiego wznowienia współpracy w razie zaistnienia takiej potrzeby

Wiedza i kompetencje

  • logo_uw
  • adwokatura_polska_white
  • logo_uj
  • logo_blc