Adwokatura Polska

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dowiedz się więcej.

Sprawy „frankowe”

Na czym polega problem z tzw. kredytami „frankowymi”

Wbrew powszechnemu mniemaniu, problem prawny z tzw. kredytami „frankowymi” nie skupia się na kwestii ryzyka kursowego. Obecnie sądy powszechne dość jednolicie wskazują, że ryzyko kursowe obciążało obie strony umowy kredytowej. Dlatego też, samo obarczenie „frankowicza” ryzykiem kursowym nie jest przesądzające w sporach sądowych z bankiem. Dlaczego zatem „frankowicze” wygrywają z bankami? Problem prawny, który został zidentyfikowany w kredytach „frankowych” dotyczy postanowień ustalających zasady przeliczania kursów walut (klauzule indeksacyjne lub klauzule waloryzacyjne). Jak się okazało, w wielu rodzajach kredytów „frankowych” banki zapewniły sobie nieomal nieograniczoną prawnie swobodę w ustalaniu kursów poszczególnych walut. W efekcie, to banki w sposób nieskrępowany decydowały o tym, ile ostatecznie kredytobiorca powinien zwrócić środków na rzecz banku. Powyższe klauzule indeksacyjne (waloryzacyjne) zostały zakwestionowane przez sądy jako tzw. niedozwolone klauzule umowne (inaczej klauzule abuzywne). Stało się to punktem wyjścia do dyskusji na temat wszystkich kredytów „frankowych” (zarówno indeksowanych, jak i denominowanych).

Jak wygląda współpraca

Uzgodnienie warunków współpracy i podpisanie umowy

Ustalenie warunków współpracy na wstępie i podpisanie umowy pozwalają uniknąć wszelkich nieporozumień w przyszłości.

Praca nad sprawą

W zależności od ustaleń zawartych w umowie, podejmujemy wszelkie działania, które zostały nam zlecone przez Klienta.

Zabezpieczenie interesów Klienta

Udzielamy wskazówek i zaleceń co do tego, jak uniknąć problemów w przyszłości, a także oferujemy możliwość szybkiego wznowienia współpracy w razie zaistnienia takiej potrzeby

Wiedza i kompetencje

  • logo_uw
  • adwokatura_polska_white
  • logo_uj
  • logo_blc