Adwokatura Polska

Sprawy „frankowe”

Co to są tzw. kredyty „frankowe”

Najzwięźlej kredyty „frankowe” określić należy jako kredyty hipoteczne, w których frank szwajcarski (CHF) stosowany był przez bank do ustalania salda kredytu (wysokości zadłużenia) i kwoty poszczególnych rat. Obecnie rozróżnia się dwa podstawowe rodzaje kredytów „frankowych”. Są to kredyty indeksowane oraz denominowane. Z założenia, w żadnym z tego rodzaju kredytów waluta obca nie była w rzeczywistości wypłacana kredytobiorcy. Pomimo istotnych różnic pomiędzy powyższymi rodzajami kredytów, w obu przypadkach kluczowe było stosowanie mechanizmu przeliczania walut PLN i CHF (w jedną lub w obie strony). Niezależnie zatem od rodzaju kredytu, globalna suma do spłaty na rzecz banku uzależniona została w znacznej mierze od kursu franka szwajcarskiego (CHF). To natomiast było źródłem dramatycznej sytuacji wielu kredytobiorców po nagłym wzroście kursu tej waluty w okresie kredytowania.

Jak wygląda współpraca

Uzgodnienie warunków współpracy i podpisanie umowy

Ustalenie warunków współpracy na wstępie i podpisanie umowy pozwalają uniknąć wszelkich nieporozumień w przyszłości.

Praca nad sprawą

W zależności od ustaleń zawartych w umowie, podejmujemy wszelkie działania, które zostały nam zlecone przez Klienta.

Zabezpieczenie interesów Klienta

Udzielamy wskazówek i zaleceń co do tego, jak uniknąć problemów w przyszłości, a także oferujemy możliwość szybkiego wznowienia współpracy w razie zaistnienia takiej potrzeby

Wiedza i kompetencje

  • logo_uw
  • adwokatura_polska_white
  • logo_uj
  • logo_blc