Adwokatura Polska

Sprawy „frankowe”

Jaki jest skutek stosowania niedozwolonych klauzul?

Pomimo dużej zgodności sądów powszechnych co do tego, że banki stosowały klauzule niedozwolone, powstaje zasadniczy problem – jaki ma to wpływ na konkretną umowę? Wśród wielu orzeczeń sądów powszechnych można wyróżnić trzy podstawowe typy korzystnych dla „frankowiczów” rozstrzygnięć, tj.:

  • stwierdzające nieważność całej umowy kredytowej (umowa uważana jest za niebyłą od samego początku);
  • uznające, że pomimo niezwiązania klauzulami niedozwolonymi, umowę należy dalej wykonywać jako kredyt „złotówkowy” (bez stosowania jakichkolwiek przeliczeń kursowych);
  • nakazujące stosować kursy walut podawane przez Narodowy Bank Polski, zamiast tych stosowanych przez banki.

Nasza Kancelaria prowadzi sprawy w kierunku najszerszego zabezpieczenia interesu prawnego kredytobiorcy, przy uwzglednieniu dotychczasowego orzecznictwa sądowego w sprawach „frankowych”.

Jak wygląda współpraca

Uzgodnienie warunków współpracy i podpisanie umowy

Ustalenie warunków współpracy na wstępie i podpisanie umowy pozwalają uniknąć wszelkich nieporozumień w przyszłości.

Praca nad sprawą

W zależności od ustaleń zawartych w umowie, podejmujemy wszelkie działania, które zostały nam zlecone przez Klienta.

Zabezpieczenie interesów Klienta

Udzielamy wskazówek i zaleceń co do tego, jak uniknąć problemów w przyszłości, a także oferujemy możliwość szybkiego wznowienia współpracy w razie zaistnienia takiej potrzeby

Wiedza i kompetencje

  • logo_uw
  • adwokatura_polska_white
  • logo_uj
  • logo_blc