Adwokatura Polska

Ochrona dóbr osobistych

Ochrona dóbr osobistych

Każdemu z nas przysługują prawnie chronione dobra niematerialne, integralnie związane z osobą ludzką, jak chociażby zdrowie, wolność, godność, cześć, wizerunek, nazwisko czy pseudonim. Można powiedzieć, że dobra osobiste to ogólnospołecznie uznane wartości, które dotyczą integralności cielesnej i psychicznej człowieka, a wartości te są na tyle istotne, że podlegają ochronie prawnej.

 

Naruszenie dóbr osobistych uzasadnia dochodzenie roszczeń o zadośćuczynienie tym naruszeniom. Dochodzone roszczenia mogą przyjmować zarówno charakter majątkowy, jak i niemajątkowy. Osoba poszkodowana naruszeniem dóbr osobistych może przykładowo dochodzić zapłaty na jej rzecz pewnej kwoty tytułem zadośćuczynienia, przekazania określonej sumy pieniężnej na cel społeczny czy też żądać przeprosin za doznaną krzywdę (także w mediach).

 

Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw o ochronę dóbr osobistych naszych Klientów i dochodzeniu roszczeń z tego tytułu. Mamy świadomość wagi tych spraw i tego, że często mają niebagatelne znaczenie dla budowania wizerunku osób, których dobra osobiste zostały naruszone. W związku z tym gwarantujemy wielopłaszczyznowe podejście do sprawy, wykorzystujące wszystkie dostępne instrumenty z zakresu prawa cywilnego, prasowego i karnego. Z drugiej strony pomagamy podmiotom, którym bezpodstawnie zarzuca się naruszenie dóbr osobistych innych osób. Dobra znajomość praktyki sądowej w tym zakresie stanowi atut nie do przecenienia.

Jak wygląda współpraca

Uzgodnienie warunków współpracy i podpisanie umowy

Ustalenie warunków współpracy na wstępie i podpisanie umowy pozwalają uniknąć wszelkich nieporozumień w przyszłości.

Praca nad sprawą

W zależności od ustaleń zawartych w umowie, podejmujemy wszelkie działania, które zostały nam zlecone przez Klienta.

Zabezpieczenie interesów Klienta

Udzielamy wskazówek i zaleceń co do tego, jak uniknąć problemów w przyszłości, a także oferujemy możliwość szybkiego wznowienia współpracy w razie zaistnienia takiej potrzeby

Wiedza i kompetencje

  • logo_uw
  • adwokatura_polska_white
  • logo_uj
  • logo_blc