Adwokatura Polska

Polisolokaty

Polisolokaty

Kancelaria dochodzi od ubezpieczycieli zwrotu opłat likwidacyjnych, administracyjnych i za zarządzanie zawartych w umowach ubezpieczenia z funduszami kapitałowymi (tzw. polisolokaty). Polisolokaty, czasami zwane polisami inwestycyjnymi, to umowy na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK). Pomimo tego, iż jest to umowa ubezpieczenia, w większości oferowanych produktów ochrona ubezpieczeniowa jest na poziomie 1% wpłaconych składek. Składki płacone przez klientów są inwestowane w różnego rodzaju instrumenty finansowe. W konsekwencji polisolokaty można uznać za produkty inwestycyjne.

 

OPŁATY LIKWIDACYJNE

Firmy ubezpieczeniowe robią wszystko, aby uniemożliwić klientom wycofanie się z inwestycji. Towarzystwa stosują opłaty likwidacyjne sięgające nawet 100 % wartości wpłaconych środków, a bezkosztowy zwrot środków możliwy jest zwykle dopiero po upływie 10 lat od zawarcia umowy. Z uwagi na fakt, że opłaty likwidacyjne mają charakter niedozwolony – podlegają zwrotowi.

 

STRATY OSIĄGANE PRZEZ POLISOLOKATY

Inwestycja w polisolokaty wiąże się z olbrzymim ryzykiem, o czym instytucje finansowe zwykle nie informowały swoich klientów. Sprzedawcy często wmawiali klientom, iż są to produkty bezpieczne – zbliżone do lokat bankowych, co jest niezgodne z prawdą. Wiele funkcjonujących na polskim rynku ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych ponosiło straty. Z uwagi na nieważność całej umowy możliwe jest odzyskanie straty osiągniętej na inwestycji. W konsekwencji towarzystwo ubezpieczeń jest obowiązane do zwrotu wszystkich wpłaconych składek bez względu na wartość rachunku.

Jak wygląda współpraca

Uzgodnienie warunków współpracy i podpisanie umowy

Ustalenie warunków współpracy na wstępie i podpisanie umowy pozwalają uniknąć wszelkich nieporozumień w przyszłości.

Praca nad sprawą

W zależności od ustaleń zawartych w umowie, podejmujemy wszelkie działania, które zostały nam zlecone przez Klienta.

Zabezpieczenie interesów Klienta

Udzielamy wskazówek i zaleceń co do tego, jak uniknąć problemów w przyszłości, a także oferujemy możliwość szybkiego wznowienia współpracy w razie zaistnienia takiej potrzeby

Wiedza i kompetencje

  • logo_uw
  • adwokatura_polska_white
  • logo_uj
  • logo_blc