Adwokatura Polska

Prawo karne

Prawo karne

Sprawy karne stanowią szczególny rodzaj postępowań. Od ich przebiegu zależą często tak fundamentalne prawa jak wolność lub własność podsądnego. Z drugiej strony postępowanie karne jest często jedyną sposobnością na zaspokojenie poczucia sprawiedliwości u osób pokrzywdzonych.

 

Posiadamy bogate doświadczenie w pomocy zarówno osobom oskarżonym oraz skazanym, jak i w reprezentowaniu pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych w postępowaniu karnym. Pomoc i wsparcie w sprawach karnych jest niejednokrotnie konieczne już od pierwszych czynności podejmowanych w sprawie. Dlatego też, już na etapie postępowania przygotowawczego zapewniamy naszym Klientom ochronę i pełne poszanowanie ich praw. Dbamy o to, by postępowanie prowadzone było w sposób zapewniający im uzyskanie jak najkorzystniejszego dla nich rozstrzygnięcia.

 

Kancelaria świadczy usługi polegające m.in. na reprezentacji Klientów w przesłuchaniach przed organami prowadzącymi postępowanie przygotowawcze, w postępowaniach sądowych – zarówno w roli obrońcy osób oskarżonych, jak i w roli pełnomocnika oskarżycieli posiłkowych, a także w postępowaniach wykonawczych z udziałem osób skazanych ubiegających się np. o uzyskanie warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, czy też przerwy w jej wykonywaniu.

Jak wygląda współpraca

Uzgodnienie warunków współpracy i podpisanie umowy

Ustalenie warunków współpracy na wstępie i podpisanie umowy pozwalają uniknąć wszelkich nieporozumień w przyszłości.

Praca nad sprawą

W zależności od ustaleń zawartych w umowie, podejmujemy wszelkie działania, które zostały nam zlecone przez Klienta.

Zabezpieczenie interesów Klienta

Udzielamy wskazówek i zaleceń co do tego, jak uniknąć problemów w przyszłości, a także oferujemy możliwość szybkiego wznowienia współpracy w razie zaistnienia takiej potrzeby

Wiedza i kompetencje

  • logo_uw
  • adwokatura_polska_white
  • logo_uj
  • logo_blc