Adwokatura Polska

Prawo pracy

Prawo pracy

W trakcie trwania stosunku pracy, przed jego nawiązaniem, czy też już po jego rozwiązaniu – zarówno po stronie pracodawcy, jak i pracownika – mogą pojawiać się różne problemy, także natury prawnej.

 

Problematyka ta dotyczy w szczególności:

 

1) w zakresie nawiązania stosunku pracy – redagowania umów o pracę, analizy sporządzonych umów, negocjacji proponowanych warunków pracy;

 

2) w zakresie trwania stosunku pracy – sporządzania regulaminu pracy, negocjacji warunków pracy i płacy, określenia czasu pracy, trwania stosunku pracy;

 

3) w zakresie rozwiązania stosunku pracy – oceny prawidłowości i skuteczności rozwiązania stosunku pracy, przywrócenia stosunku pracy lub uzyskania odszkodowania, dochodzenia roszczeń z tytułu dochodzenia zaległego wynagrodzenia za pracę, dyskryminacji, mobbingu czy też nierównego traktowania.

 

Posiadamy odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie świadczenia kompleksowej pomocy prawnej – zarówno w dziedzinie indywidualnego, jak i zbiorowego prawa pracy. Redagujemy pisma, wypowiedzenia, umowy o pracę, doradzamy i reprezentujemy naszych Klientów przed sądami pracy. Umiejętność przewidywania wszelkich możliwych zagrożeń i konsekwencji prawnych pozwala nam na skuteczną i efektywną pomoc naszym Klientom.

Jak wygląda współpraca

Uzgodnienie warunków współpracy i podpisanie umowy

Ustalenie warunków współpracy na wstępie i podpisanie umowy pozwalają uniknąć wszelkich nieporozumień w przyszłości.

Praca nad sprawą

W zależności od ustaleń zawartych w umowie, podejmujemy wszelkie działania, które zostały nam zlecone przez Klienta.

Zabezpieczenie interesów Klienta

Udzielamy wskazówek i zaleceń co do tego, jak uniknąć problemów w przyszłości, a także oferujemy możliwość szybkiego wznowienia współpracy w razie zaistnienia takiej potrzeby

Wiedza i kompetencje

  • logo_uw
  • adwokatura_polska_white
  • logo_uj
  • logo_blc