Adwokatura Polska

Dochodzenie roszczeń

Dochodzenie roszczeń

Nierzetelni kontrahenci i niewypłacalni dłużnicy to największa bolączka polskich przedsiębiorców. Kluczem dla rozwiązania tego problemu jest szybkie i skuteczne dochodzenie roszczeń , co nie jest rzeczą prostą w polskiej rzeczywistości sądowej – przeciążone sądy i skomplikowane procedury wymagają dobrego, szybkiego, ale przede wszystkim przemyślanego działania.

Efektywne dochodzenie roszczeń wymaga nie tylko odpowiedniej wiedzy prawnej i doświadczenia sądowego, ale także umiejętności dynamicznego i zdecydowanego podejmowania decyzji. Umiejętne dobieranie argumentów oraz sposób ich przedstawiania są gwarancją satysfakcji naszych Klientów. Niejednokrotnie odzyskanie dochodzonych roszczeń jest możliwe dzięki negocjacjom, w których również bierzemy udział. Wywiadownie gospodarcze oraz komornicy, z którymi współpracujemy, skutecznie wyszukują majątek nieuczciwych dłużników i umożliwiają odzyskanie dochodzonych roszczeń . Rozumiemy, że czas jest kluczowy, dlatego podejmujemy wszelkie możliwe działania szybko i sprawnie, zwiększając znacznie szanse naszych Klientów na odzyskanie należnych im kwot.

Jak wygląda współpraca

Uzgodnienie warunków współpracy i podpisanie umowy

Ustalenie warunków współpracy na wstępie i podpisanie umowy pozwalają uniknąć wszelkich nieporozumień w przyszłości.

Praca nad sprawą

W zależności od ustaleń zawartych w umowie, podejmujemy wszelkie działania, które zostały nam zlecone przez Klienta.

Zabezpieczenie interesów Klienta

Udzielamy wskazówek i zaleceń co do tego, jak uniknąć problemów w przyszłości, a także oferujemy możliwość szybkiego wznowienia współpracy w razie zaistnienia takiej potrzeby

Wiedza i kompetencje

  • logo_uw
  • adwokatura_polska_white
  • logo_uj
  • logo_blc