Adwokatura Polska

Sporządzanie i analiza umów

Sporządzanie i analiza umów

Każdy przedsiębiorca zawiera dziesiątki umów, zarówno w zakresie bieżącej działalności firmy, jak i w sprawach o dużej wadze i znaczeniu. Zdarza się, że kontrakty te zawierają niedozwolone postanowienia umowne – niestety bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia prawniczego strony umowy nie są w stanie ich dostrzec. To z kolei może w przyszłości rodzić negatywne dla nich konsekwencje.

Już starożytni Rzymianie mawiali, że zawarcie kontraktu jest dobrowolne, lecz wykonanie przymusowe (contractus ab initio voluntatisest, ex post facto necessitatis). Mając pełną świadomość tego, że raz zawarta umowa staje się często dla naszych Klientów zobowiązaniem na długie lata, dbamy o to, by maksymalnie zabezpieczała ich interesy i prawa. Odpowiednie przygotowanie umowy pozwala na sprawne i skuteczne dochodzenie roszczeń. Wymaga to nie tylko znajomości przepisów prawa, ale także umiejętności przewidywania wszelkich możliwych sytuacji, jakie mogą wystąpić w trakcie wykonywania umowy.

 

Sporządzamy umowy oraz analizujemy przedłożone nam projekty w celu ustalenia potencjalnych zagrożeń i wprowadzenia zmian, zabezpieczających naszych Klientów przed nieuczciwymi kontrahentami.

 

Zapewniamy indywidualne podejście i dostosowanie umowy do charakteru prowadzonej działalności gospodarczej i jej skali.

Jak wygląda współpraca

Uzgodnienie warunków współpracy i podpisanie umowy

Ustalenie warunków współpracy na wstępie i podpisanie umowy pozwalają uniknąć wszelkich nieporozumień w przyszłości.

Praca nad sprawą

W zależności od ustaleń zawartych w umowie, podejmujemy wszelkie działania, które zostały nam zlecone przez Klienta.

Zabezpieczenie interesów Klienta

Udzielamy wskazówek i zaleceń co do tego, jak uniknąć problemów w przyszłości, a także oferujemy możliwość szybkiego wznowienia współpracy w razie zaistnienia takiej potrzeby

Wiedza i kompetencje

  • logo_uw
  • adwokatura_polska_white
  • logo_uj
  • logo_blc