Adwokatura Polska

Obsługa prawna firm

Obsługa prawna firm

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się niejednokrotnie z różnymi, pojawiającymi się na bieżąco problemami. Mogą to być kłopoty z nieuczciwym kontrahentem, uchylającym się od płatności dłużnikiem, czy też różnego rodzaju kwestie sporne w relacjach z organami administracji publicznej czy skarbowej. Często sposobem na rozwiązanie tych trudności jest niezwłoczna pomoc adwokata, który ma rozeznanie w bieżącej działalności przedsiębiorstwa, jego sytuacji oraz wewnętrznych regulacjach. Taka współpraca umożliwia odpowiednią w czasie reakcję, a tym samym pozwala na najlepsze zabezpieczenie interesów przedsiębiorstwa.

 

Obsługa prawna firm

Nasze doświadczenie potwierdza, że najlepsza współpraca na linii adwokat – przedsiębiorca tworzy się właśnie w czasie wykonywania na rzecz przedsiębiorstwa stałej obsługi prawnej. Nie ulega wątpliwości, iż dogłębne poznanie realiów i specyfiki działalności przedsiębiorstwa, stała wymiana informacji oraz bieżące konsultacje i rozwiązywanie problemów pomaga w doborze najlepszych i najefektywniejszych środków prawnych.

 

W ramach stałej obsługi prawnej Kancelaria w imieniu przedsiębiorstwa może prowadzić negocjacje lub brać udział w mediacjach z innymi podmiotami gospodarczymi, dochodzić roszczeń od dłużników czy też sporządzać, analizować i opiniować zawierane przed przedsiębiorstwo umowy. Jesteśmy otwarci na różne formy współpracy.

Nasi stali klienci mogą liczyć na preferencyjne warunki rozliczenia.

Jak wygląda współpraca

Uzgodnienie warunków współpracy i podpisanie umowy

Ustalenie warunków współpracy na wstępie i podpisanie umowy pozwalają uniknąć wszelkich nieporozumień w przyszłości.

Praca nad sprawą

W zależności od ustaleń zawartych w umowie, podejmujemy wszelkie działania, które zostały nam zlecone przez Klienta.

Zabezpieczenie interesów Klienta

Udzielamy wskazówek i zaleceń co do tego, jak uniknąć problemów w przyszłości, a także oferujemy możliwość szybkiego wznowienia współpracy w razie zaistnienia takiej potrzeby

Wiedza i kompetencje

  • logo_uw
  • adwokatura_polska_white
  • logo_uj
  • logo_blc