Adwokatura Polska

Obsługa prawna wspólnot

Obsługa prawna wspólnot

Codzienne funkcjonowanie wspólnot mieszkaniowych wiąże się niejednokrotnie z wieloma problemami, także natury prawnej. Wspólnoty często współpracują z deweloperami, najemcami lokali użytkowych, reklamodawcami, dostawcami mediów czy też firmami prowadzącymi prace remontowe. Niestety, współpraca ta nie zawsze układa się w sposób, jakiego wspólnoty by oczekiwały. W kontaktach z takimi podmiotami dobrze jest mieć stałe wsparcie osoby, posiadającej odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Warto zaufać profesjonaliście, który podejmie się odpowiedniej reprezentacji interesów Klienta.

 

Prowadzimy negocjacje mające na celu zawarcie umów na warunkach korzystnych dla naszych Klientów oraz rozmowy ugodowe w przypadku powstania konfliktów. Wierzymy, że odpowiednio prowadzone rozmowy pozwalają uniknąć sporów sądowych, oszczędzając czas i pieniądze naszych Klientów. Jeżeli zaś sprawy są już na takim etapie, że wyłącznym rozwiązaniem jest ścieżka sądowa, skutecznie reprezentujemy naszych Klientów przed sądami.

 

W bieżącej działalności wspólnot mieszkaniowych wielokrotnie pojawiają się również problemy z aktami stanowiącymi o ich funkcjonowaniu, czyli z uchwałami i statutami. Dokumenty te często nie są dostatecznie jasne i zrozumiałe, są sprzeczne z prawem albo naruszają interesy niektórych członków wspólnot. Powyższe generuje kolejne problemy i komplikacje.

 

Bieżąca znajomość zasad funkcjonowania wspólnoty, przyjętych w niej regulacji prawnych oraz wiedza na temat sytuacji jej poszczególnych członków pozwala nam zwiększyć skuteczność naszych działań i jeszcze lepiej zadbać o interesy naszych Klientów.

Jak wygląda współpraca

Uzgodnienie warunków współpracy i podpisanie umowy

Ustalenie warunków współpracy na wstępie i podpisanie umowy pozwalają uniknąć wszelkich nieporozumień w przyszłości.

Praca nad sprawą

W zależności od ustaleń zawartych w umowie, podejmujemy wszelkie działania, które zostały nam zlecone przez Klienta.

Zabezpieczenie interesów Klienta

Udzielamy wskazówek i zaleceń co do tego, jak uniknąć problemów w przyszłości, a także oferujemy możliwość szybkiego wznowienia współpracy w razie zaistnienia takiej potrzeby

Wiedza i kompetencje

  • logo_uw
  • adwokatura_polska_white
  • logo_uj
  • logo_blc