Adwokatura Polska

Uchwały i statuty

Uchwały i statuty

Każda spółdzielnia i wspólnota mieszkaniowa powinna działać na podstawie oraz w granicach przyjętych i uchwalonych aktów prawnych. Ważne jest, aby były one dostatecznie przejrzyste i jasne, a przede wszystkim były spójne i zgodne z prawem. Wiemy z doświadczenia, że najlepszym sposobem na uniknięcie późniejszych konfliktów i sporów sądowych we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych jest właśnie odpowiednie przygotowanie dokumentów stanowiących podstawę ich funkcjonowania – uchwał oraz statutów.

 

Na zlecenie naszych Klientów tworzymy oraz analizujemy przygotowane już wcześniej projekty statutów i uchwał, zapewniając nie tylko ich zgodność z prawem, ale także konstruując je w sposób zmniejszający ryzyko powstania sporów i zapewniający ich prawidłowe funkcjonowanie w obrocie.

Jak wygląda współpraca

Uzgodnienie warunków współpracy i podpisanie umowy

Ustalenie warunków współpracy na wstępie i podpisanie umowy pozwalają uniknąć wszelkich nieporozumień w przyszłości.

Praca nad sprawą

W zależności od ustaleń zawartych w umowie, podejmujemy wszelkie działania, które zostały nam zlecone przez Klienta.

Zabezpieczenie interesów Klienta

Udzielamy wskazówek i zaleceń co do tego, jak uniknąć problemów w przyszłości, a także oferujemy możliwość szybkiego wznowienia współpracy w razie zaistnienia takiej potrzeby

Wiedza i kompetencje

  • logo_uw
  • adwokatura_polska_white
  • logo_uj
  • logo_blc