Adwokatura Polska

Zaskarżanie uchwał

Zaskarżanie uchwał

Jednymi z najczęstszych sporów sądowych pomiędzy wspólnotami mieszkaniowymi a właścicielami lokali są sprawy dotyczące uchylenia podejmowanych przez wspólnotę uchwał. Skarżący mogą dowodzić, że podjęte uchwały są niezgodne z przepisami prawa lub z umową właścicieli lokali, a także że określona uchwała narusza zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną lub interes właściciela lokalu w inny sposób.

 

Także członkowie spółdzielni mieszkaniowych mają możliwość wzruszania uchwał jej organów, choć na nieco innych podstawach. Co ważne, zaskarżeniu podlegają nie tylko uchwały walnego zgromadzenia, ale również te wydane przez inne organy spółdzielni – wówczas jednak właściwy jest inny tryb zaskarżania uchwały. Gdy z przyczyn formalnych właściciele lokali lub członkowie spółdzielni nie mogą żądać uchylenia uchwały na wymienionych wyżej podstawach, możliwe jest również oparcie roszczenia o koncepcję bezwzględnej nieważności uchwały lub tzw. uchwały nieistniejącej.

 

Doskonale znamy specyfikę tego typu sporów i rozumiemy mechanizmy, rządzące postępowaniami sądowymi powstałymi na ich tle. Reprezentujemy zarówno pozwane wspólnoty i spółdzielnie, jak i skarżących uchwały członków spółdzielni i właścicieli lokali – w każdym przypadku dbając o to, by doprowadzić nie tylko do rozstrzygnięcia sporu, ale także do załagodzenia konfliktu między stronami i umożliwienia dalszego sprawnego funkcjonowania wspólnoty czy spółdzielni.

Jak wygląda współpraca

Uzgodnienie warunków współpracy i podpisanie umowy

Ustalenie warunków współpracy na wstępie i podpisanie umowy pozwalają uniknąć wszelkich nieporozumień w przyszłości.

Praca nad sprawą

W zależności od ustaleń zawartych w umowie, podejmujemy wszelkie działania, które zostały nam zlecone przez Klienta.

Zabezpieczenie interesów Klienta

Udzielamy wskazówek i zaleceń co do tego, jak uniknąć problemów w przyszłości, a także oferujemy możliwość szybkiego wznowienia współpracy w razie zaistnienia takiej potrzeby

Wiedza i kompetencje

  • logo_uw
  • adwokatura_polska_white
  • logo_uj
  • logo_blc