Nota prawna

Regulamin użytkowania serwisu
Czupajło & Ciskowski Kancelaria Adwokacka sp.p.

Niniejszy Regulamin stanowi wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i art. 20 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422, ze zm.) oraz art. 173 ust. 1 pkt 1 Prawa telekomunikacyjnego (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.).

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania ze strony internetowej Kancelarii Czupajło & Ciskowski Kancelaria Adwokacka sp.p. (dalej: Kancelaria), w tym warunki korzystania z usług Kancelarii świadczonych w formie elektronicznej.
 2. Niniejszy Regulamin zostaje udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej https://ccka.pl w formie umożliwiającej nieodpłatne utrwalanie, przechowywanie oraz odtwarzanie przez Użytkownika, korzystającego ze strony Kancelarii w celach niekomercyjnych.
 3. Dostęp i korzystanie z niniejszej strony internetowej oznacza bezwarunkową akceptację zasad jej użytkowania. W przypadku braku zgody na stosowanie poniższych zasad, Użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania ze strony.

§ 2
Polityka cookies

 1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
 2. Pliki cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
 3. Kancelaria jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
 4. Kancelaria może wykorzystywać pliki cookies w celu:
  1. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
  2. przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
  3. możliwości logowania do serwisu;
  4. utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.
 5. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików cookies lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawionych na akceptację zapisu plików cookies w urządzeniu końcowym.
 6. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

§ 3
Dane osobowe

 1. W odniesieniu do danych osobowych podawanych przez Użytkownika za pośrednictwem niniejszej strony, Kancelaria pełni funkcję Administratora danych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. “RODO”. Danymi takimi mogą być w szczególności imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej podawany w związku z wysłaniem zapytania za pośrednictwem formularza dostępnego w zakładce kontakt.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to zgoda Użytkownika oraz realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane pytanie. Użytkownik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. Szczegółowa informacja na temat przetwarzania danych osobowych osób zainteresowanych pomocą prawną Kancelarii zostanie przesłana automatycznie w odpowiedzi na każde wysłane pytanie.
 5. Administrator stosuje niezbędne środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną przez osoby nieuprawnione.

§ 4
Prawa autorskie

 1. Cała zawartość niniejszej strony internetowej jest własnością Kancelarii i pozostaje pod ochroną prawa autorskiego. Treści te mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią reklamy.
 2. Użytkownik ma prawo kopiować treści umieszczone na niniejszej stronie internetowej tylko i wyłącznie dla osobistego użytku w celach niekomercyjnych. Jakiekolwiek wprowadzanie zmian i dalsze powielanie są zabronione.
 3. Niniejsza strona internetowa może zawierać linki lub odnośniki do innych stron. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za treść stron, do których te linki/odnośniki prowadzą i nie ponosi odpowiedzialności za zawarte tam treści, ani ich wykorzystanie przez użytkownika. Wszelkie łącza do innych stron podane są wyłącznie dla wygody użytkowników strony.

§ 5
Pozostałe 

 1. Ze względów technicznych może dojść do nieprawidłowości w działaniu lub awarii uniemożliwiających lub utrudniających korzystanie z niniejszej strony.
 2. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie lub brak dostępności strony. spowodowane z ww. przyczyn oraz innych przyczyn niezależnych od Kancelarii.
 3. Kancelaria zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Aktualny Regulamin jest zawsze dostępny na stronie internetowej Kancelarii.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dowiedz się więcej

Akceptuję