Kolejna wygrana Kancelarii – nieważność umowy Banku Pekao S.A. (TEORIA DWÓCH KONDYKCJI)!

Kolejna wygrana Kancelarii – nieważność umowy Banku Pekao S.A. (TEORIA DWÓCH KONDYKCJI)!

Z dumą informujemy o kolejnej wygranej naszego Klienta przeciwko bankowi! 

Sąd Okręgowy w Warszawie w składzie SSR del. Kamil Gołaszewski w sprawie o sygn. XXV C 3027/18, wyrokiem z dnia 31 maja 2021 r. ustalił nieważność umowy kredytu zawartej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. i zasądził na rzecz naszego Klienta 114 920,82 PLN oraz 17 567,70 CHF.

Postępowanie prowadzili partner Kancelarii adw. Łukasz Ciskowski oraz adw. Wioletta Miros.

TEORIA DWÓCH KONDYKCJI!

Warto podkreślić, że Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok opierając się na teorii dwóch kondycji, a więc zasądził na rzecz Powoda sumę wszystkich rat kapitałowo-odsetkowych, jakie nasz Klient uiszczał na rzecz Banku przez ostatnie kilkanaście lat!

Z nadzieją oczekujemy na kolejne korzystne wyroki w sprawach naszych Klientów!

Adres

Czupajło Ciskowski & Partnerzy Kancelaria Adwokacka Sp.p.
ul. Śniadeckich 17
00-654 Warszawa

NIP: 5272819774 | KRS: 0000693729

Filia Kancelarii w Lublinie:
ul. Zana 11a, 20-601 Lublin
lublin@ccka.pl

Filia Kancelarii w Łodzi:
ul. Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź
lodz@ccka.pl

Filia Kancelarii w Białymstoku:
ul. Warszawska 6 lok. 32, 15-063 Białystok
bialystok@ccka.pl

Filia Kancelarii w Rzeszowie:
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 20D/7, 35-006 Rzeszów
rzeszow@ccka.pl

Filia Kancelarii w Gdańsku:
ul. Jana Heweliusza 11/811, 80-890 Gdańsk
gdansk@ccka.pl

Filia Kancelarii w Olsztynie:
ul. Kajki 10-12, 10-547 Olsztyn
olsztyn@ccka.pl

Napisz do nas

Formularz kontaktowy
Zgoda
* pola obowiązkowe