Najem okazjonalny – jakie prawa ma wynajmujący?

Najem okazjonalny – jakie prawa ma wynajmujący?

Najem okazjonalny jest szczególnym typem najmu lokalu,  uregulowany w Ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (dalej: Ustawa).  Istotną jego cechą jest zabezpieczenie wynajmującego przed uciążliwym procesem usunięcia z lokalu...

Uprawnienia akcjonariusza spółki akcyjnej w zakresie uzyskiwania informacji na temat sytuacji w spółce

Uprawnienia akcjonariusza spółki akcyjnej w zakresie uzyskiwania informacji na temat sytuacji w spółce

Nie ma wątpliwości co do tego, że akcjonariusz spółki akcyjnej, niezależnie od ilości posiadanych akcji, powinien mieć narzędzie umożliwiające mu uzyskanie informacji na temat stanu określonych spraw dotyczących spółki. Jest to uzasadnione przede wszystkim dlatego, że w końcu to poszczególni akcjonariusze przyczynili...

Nieprawidłowa reprezentacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Nieprawidłowa reprezentacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Zasady reprezentacji każdej spółki zostały szczegółowo określone w kodeksie spółek handlowych, w odniesieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością rola ta została powierzona zarządowi, w skład którego mogą wchodzić zarówno wspólnicy, jak i osoby spoza ich grona. Zgodnie z art. 205 KSH, jeżeli...

Marta Nowacka

29 stycznia 2021

Czy można skutecznie dochodzić należności od członka zarządu sp. z o.o. bez tytułu egzekucyjnego przeciwko spółce?

Czy można skutecznie dochodzić należności od członka zarządu sp. z o.o. bez tytułu egzekucyjnego przeciwko spółce?

Zawarłeś umowę ze sp. z o.o. Na mocy jej postanowień spółka stała się Twoim wierzycielem na kwotę 100 000,00 zł. Zakreślony termin zapłaty upłynął, ale spółka nie uregulowała należności. Wytaczasz powództwo przeciwko spółce, uzyskujesz wyrok uwzględniający powództwo, a następnie tytuł wykonawczy, na podstawie...

18 stycznia 2021

KANCELARIA PARTENEREM PROJEKTU “RÓWNI NA STARCIE”

KANCELARIA PARTENEREM PROJEKTU “RÓWNI NA STARCIE”

Nasza Kancelaria została partnerem projektu realizowanego przez Fundację po DRUGIE w partnerstwie z Caritas Archidiecezji Warszawskiej – „Równi na starcie”. W ramach projektu udzielimy wsparcia prawnego osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej związanej m. in. z bezdomnością, brakiem wsparcia rodzinnego, ubóstwem, czy niepełnosprawnością. Potrzebę uzyskania...

Więcej wpisów

1 2 3 4

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dowiedz się więcej

Akceptuję