Aleksandra Kacprzak

23 czerwca 2022

Charakter prawny procedury  zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia prac budowlanych

Charakter prawny procedury zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia prac budowlanych

Instytucja zabudowy jednorodzinnej bez konieczności uprzedniego uzyskania pozwolenia na budowę została uregulowana w art. 29 ust. 1 pkt 1 oraz 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane, dalej także p.b. Przepis, w którym ustawodawca wskazuje na nową procedurę, uprzednio...

Sposób na mnożenie służebności? Rzecz o uchwale Sądu Najwyższego z dnia 13 stycznia 2022 r., sygn. akt III CZP 14/22

Sposób na mnożenie służebności? Rzecz o uchwale Sądu Najwyższego z dnia 13 stycznia 2022 r., sygn. akt III CZP 14/22

W swojej działalności orzeczniczej Sąd Najwyższy stoi na straży jednolitości orzecznictwa i m.in. pochyla się nad zagadnieniami budzącymi szczególne wątpliwości lub z innych względów będących bardzo kontrowersyjnymi. Pomimo braku „prawa precedensowego” i szerokiej niezawisłości sędziów, orzeczenia Sądu Najwyższego mocą swojego autorytetu najczęściej...

Najem okazjonalny – jakie prawa ma wynajmujący?

Najem okazjonalny – jakie prawa ma wynajmujący?

Najem okazjonalny jest szczególnym typem najmu lokalu,  uregulowany w Ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (dalej: Ustawa).  Istotną jego cechą jest zabezpieczenie wynajmującego przed uciążliwym procesem usunięcia z lokalu...

Uprawnienia akcjonariusza spółki akcyjnej w zakresie uzyskiwania informacji na temat sytuacji w spółce

Uprawnienia akcjonariusza spółki akcyjnej w zakresie uzyskiwania informacji na temat sytuacji w spółce

Nie ma wątpliwości co do tego, że akcjonariusz spółki akcyjnej, niezależnie od ilości posiadanych akcji, powinien mieć narzędzie umożliwiające mu uzyskanie informacji na temat stanu określonych spraw dotyczących spółki. Jest to uzasadnione przede wszystkim dlatego, że w końcu to poszczególni akcjonariusze przyczynili...

Nieprawidłowa reprezentacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Nieprawidłowa reprezentacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Zasady reprezentacji każdej spółki zostały szczegółowo określone w kodeksie spółek handlowych, w odniesieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością rola ta została powierzona zarządowi, w skład którego mogą wchodzić zarówno wspólnicy, jak i osoby spoza ich grona. Zgodnie z art. 205 KSH, jeżeli...

Więcej wpisów

1 2 3 4
kancelaria@ccka.pl
22-254-03-55

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dowiedz się więcej

Akceptuję