Radosław Rogalski, Zuzanna Niemirska

27 lutego 2024

Możliwość przejęcia majątku spółki przez wspólnika wypowiadającego umowę spółki jawnej

Możliwość przejęcia majątku spółki przez wspólnika wypowiadającego umowę spółki jawnej

Struktura prawna spółek osobowych dość istotnie różni się od spółek kapitałowych. To samo dotyczy możliwości zakończenia współpracy ze wspólnikiem oraz wpływem wyjścia ze spółki przez jednego ze wspólników na byt spółki. W niniejszym artykule skupimy się na spółce jawnej i zagadnieniu związanym...

Albert Szwiec

18 grudnia 2023

WAŻNE ZMIANY W UMOWACH FRANCZYZY

WAŻNE ZMIANY W UMOWACH FRANCZYZY

Truizmem jest stwierdzenie, że porządek prawny częstokroć nie nadąża za przemianami społecznymi, jednak mało kiedy to stwierdzenie tak dobrze opisuje rzeczywistość jak w przypadku przepisów regulujących umowę franczyzy. Ten popularny model wykonywania działalności gospodarczej przyjął się w Polsce niewiarygodnie dobrze. Według różnych...

Wioletta Miros

22 sierpnia 2023

Mobbing w miejscu pracy

Mobbing w miejscu pracy

Mobbing w miejscu pracy jest złożonym i wieloaspektowym problemem. Mobbing można określić jako uporczywe i długotrwałe działania lub zachowania wymierzone przeciwko pracownikowi lub skierowane przeciwko niemu, które powodują psychiczne lub emocjonalne cierpienie. Mobbing często ma na celu upokorzenie, zastraszenie, poniżenie, wyeliminowanie z...

28 lipca 2023

28.07 – Ekspres Prawny – Biuletyn Aktualności Prawnych

28.07 – Ekspres Prawny – Biuletyn Aktualności Prawnych

Ruszamy z cyklem publikacji dotyczących aktualnych zmian w prawie – naszego biuletynu – Ekspres Prawny. Dziś odniesiemy się do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego z dnia 1 lipca. Szczególne rozwiązania prawne wprowadzone na czas epidemii przestają obowiązywać, niektóre zaś pozostaną na dłużej w...

Zmiany w prawie pracy – urlopy

Zmiany w prawie pracy – urlopy

26 kwietnia weszły w życie nowe przepisy w prawie pracy, które zdecydowanie działają na korzyść pracowników. W nagraniu partner naszej Kancelarii – adw. Wioletta Miros omówi dwa nowe urlopy: urlop opiekuńczy; zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej. A także zmiany...

Więcej wpisów

1 2 3 4 5