Mobbing w miejscu pracy

Mobbing w miejscu pracy

Mobbing w miejscu pracy jest złożonym i wieloaspektowym problemem. Mobbing można określić jako uporczywe i długotrwałe działania lub zachowania wymierzone przeciwko pracownikowi lub skierowane przeciwko niemu, które powodują psychiczne lub emocjonalne cierpienie. Mobbing często ma na celu upokorzenie, zastraszenie, poniżenie, wyeliminowanie z...

28 lipca 2023

28.07 – Ekspres Prawny – Biuletyn Aktualności Prawnych

28.07 – Ekspres Prawny – Biuletyn Aktualności Prawnych

Ruszamy z cyklem publikacji dotyczących aktualnych zmian w prawie – naszego biuletynu – Ekspres Prawny. Dziś odniesiemy się do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego z dnia 1 lipca. Szczególne rozwiązania prawne wprowadzone na czas epidemii przestają obowiązywać, niektóre zaś pozostaną na dłużej w...

Zmiany w prawie pracy – urlopy

Zmiany w prawie pracy – urlopy

26 kwietnia weszły w życie nowe przepisy w prawie pracy, które zdecydowanie działają na korzyść pracowników. W nagraniu partner naszej Kancelarii – adw. Wioletta Miros omówi dwa nowe urlopy: urlop opiekuńczy; zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej. A także zmiany...

Aleksandra Kacprzak

23 czerwca 2022

Charakter prawny procedury  zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia prac budowlanych

Charakter prawny procedury zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia prac budowlanych

Instytucja zabudowy jednorodzinnej bez konieczności uprzedniego uzyskania pozwolenia na budowę została uregulowana w art. 29 ust. 1 pkt 1 oraz 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane, dalej także p.b. Przepis, w którym ustawodawca wskazuje na nową procedurę, uprzednio...

Sposób na mnożenie służebności? Rzecz o uchwale Sądu Najwyższego z dnia 13 stycznia 2022 r., sygn. akt III CZP 14/22

Sposób na mnożenie służebności? Rzecz o uchwale Sądu Najwyższego z dnia 13 stycznia 2022 r., sygn. akt III CZP 14/22

W swojej działalności orzeczniczej Sąd Najwyższy stoi na straży jednolitości orzecznictwa i m.in. pochyla się nad zagadnieniami budzącymi szczególne wątpliwości lub z innych względów będących bardzo kontrowersyjnymi. Pomimo braku „prawa precedensowego” i szerokiej niezawisłości sędziów, orzeczenia Sądu Najwyższego mocą swojego autorytetu najczęściej...

Więcej wpisów

1 2 3 4 5

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dowiedz się więcej

Akceptuję