Linia orzecznicza w sprawach "frankowych" po wyroku TSUE z dnia 3 października 2019 r.

Linia orzecznicza w sprawach "frankowych" po wyroku TSUE z dnia 3 października 2019 r.

Po korzystnym dla frankowiczów orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 3 października 2019 r. w sprawie Państwa Dziubak (C-260/18), wiele osób zastanawia się jaki wpływ na orzecznictwo w Polsce będzie miało to rozstrzygnięcie. Choć wyrok Trybunału dotyczy okoliczności ustalonych w indywidualnej sprawie i nie ma automatycznego zastosowania do rozstrzygnięć we wszystkich sprawach „frankowych”, to niewątpliwie stanowi pewien drogowskaz dla sądów krajowych rozpoznających tego rodzaju sprawy.

Przypomnijmy, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że w umowach kredytu indeksowanego do waluty obcej, nieuczciwe warunki umowy dotyczące różnic kursowych nie mogą być zastąpione przepisami ogólnymi polskiego prawa cywilnego. Trybunał wskazał też, że prawo UE nie stoi na przeszkodzie unieważnieniu umów dotyczących kredytów we frankach szwajcarskich – ale wymaga to zgody kredytobiorcy.

Od czasu ogłoszenia przez TSUE orzeczenia polskie sądy wydały co najmniej kilka wyroków na korzyść kredytobiorców, część z nich jest prawomocna. W przedmiotowych sprawach, sądy w większości opowiedziały się za „odfrankowieniem” kredytów uznając, że ujęte w umowach postanowienia tworzące mechanizm indeksacji mają charakter klauzul abuzywnych, a usunięcie nieskutecznych wobec kredytobiorców postanowień powoduje, że umowa nadal może być wykonywana, tyle że jako kredyt „złotówkowy”. W trzech sprawach sądy stwierdziły nieważność umowy. Co ważne, brak jest informacji na temat tego, aby w jakiejkolwiek sprawie sąd oddalił powództwo kredytobiorcy bez ustalenia nieważności umowy!

Przedmiotowe wyroki zapadły m.in. w sprawach przeciwko:

mBank:

  • wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia z dnia 04.10.2019 r., (sygn. akt I C 4126/17) – wyrok „odfrankowiający”;

  • wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia z dnia 08.10.2019 r., (sygn. akt I C 985/17)  –  wyrok „odfrankowiający”;

  • prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 11.10.2019 r., (sygn. akt V Ca 289/19) – wyrok oddalający apelację mBanku, potwierdzający „odfrankowienie” umowy;

  • prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 16.10.2019 r. (sygn. akt V Ca 3290/18) – wyrok oddalający apelację mBanku, potwierdzający nieważność umowy;

  • prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 23.10.2019 r. (sygn. akt V ACa 567/18) – wyrok stwierdzający nieważność umowy. Sąd Apelacyjny w Warszawie uwzględnił w całości apelację kredytobiorców od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 05.06.2018 r. oddalającego powództwo.

Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce:

  • wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 07.10.2019 r., (sygn. akt XXV 981/17) – wyrok „odfrankowiający”;

  • wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21.10.2019 r. (sygn. akt XXV C 2894/18) – wyrok stwierdzający nieważność umowy.

Getin Noble Bank:

  • prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14.10.2019 r. (sygn. akt VI ACa 264/19) – wyrok „odfrankowiający”; Sąd Apelacyjny nie podzielił zdania Sądu I instancji, że umowa kredytu jest nieważna.

W tym miejscu zastrzec jednak należy, że przytoczone orzeczenia nie zostały jeszcze oficjalnie opublikowane i informacje zawarte w niniejszym artykule opierają się na doniesieniach medialnych.

Powyższe wyroki stanowią potwierdzenie oczekiwań ekspertów, że wydane przez TSUE orzeczenie w sprawie C-260/18 doprowadzi do ukształtowania się korzystnej dla frankowiczów linii orzeczniczej w polskich sądach. O kolejnych wyrokach będziemy na bieżąco informować w następnych wpisach.

Z optymizmem oczekujemy również na pozytywne rozstrzygnięcia w sprawach naszych Klientów, a póki co zabieramy się do dalszej pracy i przygotowujemy kolejne pozwy!

 

Adres

Czupajło Ciskowski & Partnerzy Kancelaria Adwokacka Sp.p.
ul. Śniadeckich 17
00-654 Warszawa

NIP: 5272819774 | KRS: 0000693729

Filia Kancelarii w Lublinie:
ul. Zana 11a, 20-601 Lublin
lublin@ccka.pl

Filia Kancelarii w Łodzi:
ul. Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź
lodz@ccka.pl

Filia Kancelarii w Białymstoku:
ul. Warszawska 6 lok. 32, 15-063 Białystok
bialystok@ccka.pl

Filia Kancelarii w Rzeszowie:
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 20D/7, 35-006 Rzeszów
rzeszow@ccka.pl

Filia Kancelarii w Gdańsku:
ul. Jana Heweliusza 11/811, 80-890 Gdańsk
gdansk@ccka.pl

Filia Kancelarii w Olsztynie:
ul. Kajki 10-12, 10-547 Olsztyn
olsztyn@ccka.pl

Napisz do nas

Formularz kontaktowy
Zgoda
* pola obowiązkowe