Kolejna wygrana z Raiffeisen Bank International AG. – umowa kredytu nieważna!

Kolejna wygrana z Raiffeisen Bank International AG. – umowa kredytu nieważna!

Koniec grudnia przyniósł nam prawdziwy prezent – wyrok unieważniający umowę Raiffeisen Bank International!

W dniu 29 grudnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w składzie SSO Andrzej Sterkowicz ustalił nieważność umowy zawartej przez naszego Klienta z Raiffeisen Bank International AG (sygn. akt IV C 1359/20) oraz zasądził na rzecz naszego Klienta kwotę 530 114,09 PLN oraz 218 155, 05 EUR wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od upływu terminu zakreślonego w wezwaniu do zapłaty.

Sprawa dotyczyła umowy kredytu indeksowanego do EURO w łącznej kwocie 1 692 480,00 PLN. Co istotne, umowa została zawarta w 2010 r. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że nieważne są kluczowe postanowienia umowy, a po ich wyłączeniu, umowa nie może obowiązywać dalej. Sposób ukształtowania łączącego strony stosunku prawnego narusza przepisy Prawa bankowego, dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego oraz dyrektywę 93/13.

Sąd pokreślił, że stronie powodowej należy się zwrot całej kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, niezależnie od tego, czy kredytobiorca pozostaje jednocześnie dłużnikiem banku. Co więcej, w ocenie Sądu nie ulega wątpliwości, że odsetki ustawowe bank powinien zapłacić od dnia, w którym upłynął termin na spełnienie świadczenia wyznaczony w wezwaniu do zapłaty, albowiem w tym momencie było to już zobowiązanie terminowe.

Sprawę prowadzili: partnerzy Kancelarii adw. Łukasz Ciskowski i adw. Wioletta Miros oraz apl. adw. Martyna Nowacka

 

Adres

Czupajło Ciskowski & Partnerzy Kancelaria Adwokacka Sp.p.
ul. Śniadeckich 17
00-654 Warszawa

NIP: 5272819774 | KRS: 0000693729

Filia Kancelarii w Lublinie:
ul. Zana 11a, 20-601 Lublin
lublin@ccka.pl

Filia Kancelarii w Łodzi:
ul. Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź
lodz@ccka.pl

Filia Kancelarii w Białymstoku:
ul. Warszawska 6 lok. 32, 15-063 Białystok
bialystok@ccka.pl

Filia Kancelarii w Rzeszowie:
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 20D/7, 35-006 Rzeszów
rzeszow@ccka.pl

Filia Kancelarii w Gdańsku:
ul. Jana Heweliusza 11/811, 80-890 Gdańsk
gdansk@ccka.pl

Filia Kancelarii w Olsztynie:
ul. Kajki 10-12, 10-547 Olsztyn
olsztyn@ccka.pl

Napisz do nas

Formularz kontaktowy
Zgoda
* pola obowiązkowe