WYGRANE SPRAWY FRANKOWE – LISTOPAD 2022

WYGRANE SPRAWY FRANKOWE – LISTOPAD 2022

Sąd Apelacyjny w Warszawie V Wydział Cywilny w składzie przewodniczący: SA Ewa Kaniok wyrokiem z dnia 16 listopada 2022r. w sprawie o sygn. akt V ACa 293/22 oddalił apelację banku i tym samym, utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie ustalający nieważność umowy o kredyt hipoteczny zawarty z BNP Paribas Bank Polska S.A. z naszą Klientką.

Sprawę prowadzili partnerzy Kancelarii adw. Bartosz Czupajło, adw. Wioletta Miros oraz apl. adw. Marta Nowacka.

 

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Iwona Lizakowska-Bytof wyrokiem z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie przeciwko Santander Bank Polska S.A. o sygn. akt XXVIII C 6665/21 ustalił, że umowa kredytu łącząca naszych Klientów z bankiem jest nieważna. Zasądził na rzecz naszych Klientów 279 525,65 PLN wraz z odsetkami ustawowymi. Ponadto bank został obciążony w całości kosztami procesu.

Sąd uwzględnił zarzut zatrzymania podniesiony przez bank.

Sprawę prowadzili partnerzy Kancelarii adw. Bartosz Czupajło, adw. Wioletta Miros oraz apl. adw. Marta Nowacka.

15 listopada 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIV Wydział Cywilny w składzie sędzia Krzysztof Tarapata, w sprawie przeciwko Bankowi BPH S.A. o sygn. akt XXIV C 230/20, wydał wyrok, w którym ustalił nieważność umowy kredytu, zasądził od banku na rzecz naszej Klientki 177 506,23 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi:

– od kwoty 163 351,23 PLN od dnia doręczenia podpisu pozwu do dnia zapłaty

– od kwoty 13 155,00 PLN od dnia doręczenia odpisu rozszerzenia powództwa do dnia zapłaty

Bank został w pełni obciążony kosztami procesu w całości.

Sprawę prowadzili partnerzy Kancelarii adw. Bartosz Czupajło i adw. Karolina Kwiatkowska oraz apl. radc. Natalia Pracka.

 

Sąd Okręgowy w Warszawie, II Wydział Cywilny w składzie SSO Emil Lewandowski wyrokiem z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG o sygn. akt II C 1781/20 ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny łącząca naszych Klientów z bankiem jest nieważna, a także zasądził na rzecz Klientów kwotę 211 531,14 PLN oraz kwotę 56 022,49 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia wskazanego w reklamacji z wezwaniem do zapłaty do dnia zapłaty. Nadto, bank został w całości obciążony kosztami procesu.

Postępowanie prowadzili partner Kancelarii adw. Łukasz Ciskowski, r.pr. Patrycja Kowalczyk oraz Daria Drozda

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Bartłomiej Biegański wyrokiem z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG o sygn. akt XXVIII C 5635/21 ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny łącząca naszych Klientów z bankiem jest nieważna, a także zasądził na rzecz Klientów kwotę 177 227,91 PLN wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od upływu 7 dniu od wydania wyroku. Bank został w całości obciążony kosztami procesu.

Sąd uznał, iż bank skutecznie podniósł zarzut zatrzymania i uzależnił zapłatę ww. kwoty od zaoferowania przez Powodów na rzecz banku kwoty wypłaconego kredytu (200 000,00 PLN).

Postępowanie prowadzili partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło r.pr. Patrycja Kowalczyk oraz Daria Drozda.

Sąd Okręgowy w Warszawie, II Wydział Cywilny w składzie SSO Marcin Polakowski wyrokiem z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie przeciwko mBank S.A. o sygn. akt II C 3512/20 ustalił, że dwie umowy o kredyty hipoteczne łączące naszych Klientów z bankiem są nieważne, a także zasądził z tego tytułu kwotę 549 250,23 PLN wraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi:

– od kwoty 530 494,66 PLN od dnia wskazanego w reklamacji z wezwaniem do zapłaty do dnia zapłaty;

– od kwoty 18 755,57 PLN od dnia następującego po dniu doręczeniu pozwu pozwanemu do dnia zapłaty.

Bank został w całości obciążony kosztami procesu.

Postępowanie prowadzili partner Kancelarii adw. Łukasz Ciskowski, r.pr. Patrycja Kowalczyk oraz Daria Drozda

Sąd Okręgowy w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie SSO Bożena Chłopecka wyrokiem z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG o sygn. akt I C 1986/20 ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny łącząca naszych Klientów z bankiem jest nieważna i zasądził na ich rzecz kwotę 59 865,49 PLN oraz kwotę 147 731,69 CHF z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia wskazanego w reklamacji z wezwaniem do zapłaty do dnia zapłaty;

Postępowanie prowadzili partner Kancelarii adw. Łukasz Ciskowski, r.pr. Patrycja Kowalczyk oraz Daria Drozda.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSR del. Henryk Walczewski wyrokiem z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie przeciwko mBank S.A. o sygn. akt XXVIII C 3037/22 ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny łącząca naszych Klientów z bankiem jest nieważna. Bank został w całości obciążony kosztami procesu.

Postępowanie prowadzili partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło r.pr. Patrycja Kowalczyk oraz Daria Drozda.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXIV Wydział Cywilny w składzie SSO Dorota Stokowska-Komorowska wyrokiem z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie przeciwko mBank S.A. o sygn. akt XXIV C 195/20 ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny łącząca naszego Klienta z bankiem jest nieważna, a także zasądził na rzecz Klientów od banku kwotę 234 910,09 PLN wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 8 stycznia do dnia zapłaty. Bank został w całości obciążony kosztami procesu.

Postępowanie prowadzili partnerzy Kancelarii adw. Bartosz Czupajło i adw. Wioletta Miros oraz apl. adw. Marta Nowacka.

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie III Wydział Cywilny w składzie SSO Konrad Gradek wyrokiem z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie przeciwko PKO BP S.A. o sygn. akt III C 948/21 ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny łącząca naszego Klienta z bankiem jest nieważna. Sąd uwzględnił zarzut zatrzymania podniesiony przez bank.

Bank został w całości obciążony kosztami postępowania.

Postępowanie prowadzili partnerzy Kancelarii adw. Bartosz Czupajło i adw. Wioletta Miros oraz apl. adw. Marta Nowacka.

Sąd Okręgowy w Warszawie, II Wydział Cywilny w składzie SSO Sylwia Urbańska wyrokiem z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG, sygn. akt II C 561/21 ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny łącząca naszych Klientów z bankiem jest nieważna, a także zasądził na rzecz Klientów kwotę 421 926,43 PLN wraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi:

– od kwoty 421 636,47 PLN od upływu 14 dni od doręczenia wezwania do zapłaty;

– od kwoty 289,96 PLN od dnia następującego po dniu doręczeniu pozwu pozwanemu do dnia zapłaty.

Postępowanie prowadzili partner Kancelarii adw. Łukasz Ciskowski, r.pr. Patrycja Kowalczyk oraz Daria Drozda.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV Wydział Cywilny w składzie SSO Anna Ogińska-Łągiewka wyrokiem z dnia 30 listopada 2022 r. przeciwko Getin Noble Bank S.A. o sygn. XXV C 731/18 ustalił, że umowa kredytu hipotecznego łącząca naszych Klientów z bankiem jest nieważna. Ponadto Sąd zasądził na rzecz Klientów kwotę 323 358,86 zł oraz kwotę 54 978,44 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od kwoty 30 850,63 CHF liczonymi od dnia wskazanego w reklamacji z wezwaniem do zapłaty do dnia zapłaty, a od kwoty 24 128,21 CHF od dnia doręczenia odpisu rozszerzenia powództwa do dnia zapłaty.

Postępowanie prowadzili partnerzy Kancelarii adw. Bartosz Czupajło i adw. Karolina Kwiatkowska oraz apl. radc. Natalia Pracka.

Adres

Czupajło Ciskowski & Partnerzy Kancelaria Adwokacka Sp.p.
ul. Śniadeckich 17
00-654 Warszawa

NIP: 5272819774 | KRS: 0000693729

Filia Kancelarii w Lublinie:
ul. Zana 11a, 20-601 Lublin
lublin@ccka.pl

Filia Kancelarii w Łodzi:
ul. Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź
lodz@ccka.pl

Filia Kancelarii w Białymstoku:
ul. Warszawska 6 lok. 32, 15-063 Białystok
bialystok@ccka.pl

Filia Kancelarii w Rzeszowie:
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 20D/7, 35-006 Rzeszów
rzeszow@ccka.pl

Filia Kancelarii w Gdańsku:
ul. Jana Heweliusza 11/811, 80-890 Gdańsk
gdansk@ccka.pl

Filia Kancelarii w Olsztynie:
ul. Kajki 10-12, 10-547 Olsztyn
olsztyn@ccka.pl

Napisz do nas

Formularz kontaktowy
Zgoda
* pola obowiązkowe