Wygrane sprawy frankowe – maj 2023

Wygrane sprawy frankowe – maj 2023

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, I Wydział Cywilny w składzie Sędzia Wojciech Rybarczyk wyrokiem z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie przeciwko Bank BPH S.A. w Gdańsku, prowadzonej pod sygn. akt I C 186/22 ustalił, że umowa kredytu hipotecznego łącząca naszą Klientkę z bankiem jest nieważna. Ponadto zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 93 544,99 PLN wraz z odsetkami ustawowymi od dnia następnego po upływie 7 dni od dnia doręczenia reklamacji z wezwaniem do zapłaty.

Bank Millennium został zobowiązany również do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszych Klientów.

Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło, adw. Karolina Kwiatkowska, apl. radc. Natalia Pracka oraz apl. adw. Aleksandra Kacprzak.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie Sędzia SO Ewa Uchman wyrokiem z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie przeciwko Bankowi Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie

prowadzonej pod sygn. akt XXVIII C 16181/22 ustalił, że umowa kredytu hipotecznego łącząca naszych Klientów z bankiem jest nieważna. Ponadto zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 111.675,14 PLN oraz 21.609,43 CHF wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi dnia wskazanego w wezwaniu do zapłaty.

Bank został zobowiązany również do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszych Klientów.

Sprawę prowadzili: partnerzy Kancelarii adwokat Łukasz Ciskowski oraz adwokat Wioletta Miros. 

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Agnieszka Kossowska wyrokiem z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG prowadzonej pod sygn. akt XXVIII C 15685/21 o zapłatę i ustalenie ustalił nieważność umowy kredytu zawartej przez naszych Klientów z bankiem oraz zasądził na ich rzecz kwotę 254 824,97 PLN wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od kwot:

– 234 576,41 PLN od daty wskazanej w wezwaniu do zapłaty

– 20 248,56 PLN od dnia następującego po dniu doręczenia odpisu pozwu Pozwanemu.

Pozwany został w całości obciążony kosztami procesu w wysokości 11 834,00 PLN.

Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz r. pr. Patrycja Kowalczyk.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Joanna Iwona Golda-Pauszek wyrokiem z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG prowadzonej pod sygn. akt XXVIII C 23347/22 o ustalenie i zapłatę ustalił nieważność umowy kredytu zawartej przez naszą klientkę z bankiem oraz zasądził na jej rzecz kwotę 482 184,40 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od liczonymi od ww. kwoty od dnia następującego po dniu rozprawy na której Powódka złożyła oświadczenie o wyrażeniu zgody na ustalenie nieważności umowy. 

Warto zaznaczyć, że pozew został złożony 1 grudnia 2022 r., a już niespełna pół roku później, 18 maja 2023 r. odbyła się pierwsza i ostatnia rozprawa w sprawie. 

Pozwany został w całości obciążony kosztami procesu.

Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz r. pr. Patrycja Kowalczyk.

______

Sąd Okręgowy w Poznaniu XIV Zamiejscowy Wydział w Pile, w składzie s. Jolanta Czajka-Bałon, wyrokiem z 25 maja 2023 r., w sprawie przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Polskiemu Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, sygn. akt: XIV C 218/22, uwzględnił w całości powództwo naszych Klientów. 

Sprawa dotyczy umowy kredytu, który został w całości spłacony przed wszczęciem procesu, zatem Sąd jedynie przesłankowo ustalił nieważność umowy kredytu zasądzając na rzecz Powodów po 39 367,87 PLN wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wskazanego w wezwaniu oraz zasądził na rzecz Powodów zwrot kosztów procesu w całości.

Co ciekawe umowa zawarta przez Strony została sporządzona z wykorzystaniem dwóch różnych wzorców umownych. Wedle części szczegółowej umowy kredyt był denominowany w CHF, zaś część ogólna normowała warunki kredytu złotowego, oprocentowanego stawką WIBOR. Umowa była wykonywana jak kredyt denominowany.

Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz adw. Martyna Krupa i Daria Drozda.

Adres

Czupajło Ciskowski & Partnerzy Kancelaria Adwokacka Sp.p.
ul. Śniadeckich 17
00-654 Warszawa

NIP: 5272819774 | KRS: 0000693729

Filia Kancelarii w Lublinie:
ul. Zana 11a, 20-601 Lublin
lublin@ccka.pl

Filia Kancelarii w Łodzi:
ul. Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź
lodz@ccka.pl

Filia Kancelarii w Białymstoku:
ul. Warszawska 6 lok. 32, 15-063 Białystok
bialystok@ccka.pl

Filia Kancelarii w Rzeszowie:
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 20D/7, 35-006 Rzeszów
rzeszow@ccka.pl

Filia Kancelarii w Gdańsku:
ul. Jana Heweliusza 11/811, 80-890 Gdańsk
gdansk@ccka.pl

Filia Kancelarii w Olsztynie:
ul. Kajki 10-12, 10-547 Olsztyn
olsztyn@ccka.pl

Napisz do nas

Formularz kontaktowy
Zgoda
* pola obowiązkowe