Wygrane sprawy frankowe | wrzesień 2023

Wygrane sprawy frankowe | wrzesień 2023

Sąd Apelacyjny w Warszawie, VI Wydział Cywilny w składzie SSA J. Pyźlak, SSA R. Sarnowicz, SSA Agata Wolkenberg wyrokiem z dnia 6 września 2023 r. w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG prowadzonej pod sygn. akt VI ACa 1692/22 zmienił zaskarżony przez Powodów wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21 lipca 2022 r. o sygn. akt XXV C 1607/20 i ustalił, że umowa kredytu hipotecznego łącząca naszych Klientów z bankiem jest nieważna. Ponadto zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 232 050,42 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od upływu 14 dni od rozprawy w I instancji. Bank został zobowiązany również do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszych Klientów.

Sąd uwzględnił zarzut zatrzymania podniesiony przez bank.

Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Łukasz Ciskowski oraz r. pr. Patrycja Kowalczyk.

Sąd Apelacyjny w Łodzi, I Wydział Cywilny w składzie SSA Alicja Myszkowska, SSA Krzysztof Depczyński oraz SSA Eryk Dąbrowski wyrokiem z dnia 21 września 2023 r. w sprawie przeciwko mBank S.A. prowadzonej pod sygn. akt I ACa 1206/22 zmienił zaskarżony wyrok sądu I instancji ustalając nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z umowy o kredyt hipoteczny zawartej pomiędzy naszymi Klientami a poprzednikiem prawnym mBank S.A. Ponadto zasądził od pozwanego na rzecz naszych Klientów kwotę 512 340,39 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od kwoty 333 682,27 PLN liczonymi od dnia doręczenia odpisu pozwu pozwanemu, od kwoty 124 588,29 PLN liczonymi od dnia doręczenia rozszerzenia powództwa oraz od kwoty 54 069,83 PLN liczonymi od dnia 26 stycznia 2022 r.

Bank został zobowiązany również do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszej Klientki.

Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz r. pr. Patrycja Kowalczyk

 

 

Sąd Rejonowy w Ostrołęce, I Wydział Cywilny w składzie SSO Ewa Wilińska wyrokiem z dnia 5 września 2023 r. w sprawie przeciwko Bank BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku prowadzonej pod sygn. akt I C 563/20 ustalił, że umowa kredytu hipotecznego łącząca naszych Klientów z bankiem jest nieważna. Ponadto zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 286 183,20 PLN wraz z odsetkami ustawowymi dla kwoty 273 794,59 PLN od dnia następnego po pouczeniu Powodów o skutkach uznania umowy za nieważną, a także od kwoty 12 388,61 od dnia następnego po doręczeniu rozszerzenia i sprecyzowania powództwa.

Bank został zobowiązany również do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszych klientów.

Sprawę prowadzili: partnerzy Kancelarii adw. Bartosz Czupjało i adw. Karolina Kwiatkowska oraz apl. radc. Natalia Pracka

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Tomasz Leszczyński wyrokiem z dnia 6 września 2023 r. w sprawie przeciwko  Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Polskiemu S.A. z siedzibą w Warszawie, prowadzonej pod sygn. akt XXVIII C 8478/22 ustalił, że umowa kredytu hipotecznego łącząca naszych Klientów z bankiem jest nieważna. Ponadto zasądził od pozwanego na rzecz naszych Klientów  400 094,03 PLN oraz 20.739,41 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia złożenia przez kredytobiorców oświadczenia o zgodzie na nieważność umowy kredytu.

Bank został zobowiązany również do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszych Klientów.
Sprawę prowadził: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz adw. Wioletta Miros.


Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie Sędzia Aleksandra Orzechowska wyrokiem z dnia 7 września 2023 r. w sprawie przeciwko mBank S.A. prowadzonej pod sygn. akt XXVIII C 15613/21 o ustalenie i zapłatę stwierdził, że umowa zawarta z bankiem przez naszych Klientów jest nieważna oraz zasądził na ich rzecz kwotę po 5 840 PLN dla każdego z Kredytobiorców wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia doręczenia odpisu pozwu pozwanemu do dnia zapłaty oraz łącznie na ich rzecz kwotę 404 822,80 PLN i 164 002,90 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie również liczonymi od dnia doręczenia odpisu pozwu pozwanemu do dnia zapłaty.
Pozwany został w całości obciążony kosztami procesu.

Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz r. pr. Patrycja Kowalczyk


Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, I Wydział Cywilny w składzie SSO Katarzyna Wilczyńska wyrokiem z dnia 13 września 2023 roku w sprawie przeciwko Bankowi BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku prowadzonej pod sygn. akt I C 704/21 ustalił, że umowa kredytu hipotecznego łącząca naszych Klientów z bankiem jest nieważna. Ponadto zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 110 972,42 PLN wraz z odsetkami ustawowymi od dnia po ogłoszeniu wyroku.

Bank został zobowiązany również do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszych Klientów.
Sprawę prowadzili: partnerzy Kancelarii adw. Łukasz Ciskowski i adw. Karolina Kwiatkowska oraz apl. radc. Natalia Pracka.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Agnieszka Wlekły-Pietrzak wyrokiem z dnia 18 września 2023 r. w sprawie przeciwko Bank Millennium S.A. w Warszawie prowadzonej pod sygn. akt XXVIII C 12017/21 ustalił, że umowa kredytu hipotecznego łącząca naszą Klientkę z bankiem jest nieważna. Ponadto zasądził na rzecz naszej Klientki kwotę 145 286,92 PLN oraz 23 593,76 CHF wraz z odsetkami ustawowymi od dnia upłynięcia terminu wezwania do zapłaty.

Bank został zobowiązany również do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszej Klientki
Sprawę prowadzili: partnerzy Kancelarii adw. Bartosz Czupajło i adw. Karolina Kwiatkowska oraz apl. radc. Natalia Pracka.

Sąd Okręgowy w Warszawie, II Wydział Cywilny w składzie sędzia Magdalena Antosiewicz wyrokiem z dnia 22 września 2023 r. w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu prowadzonej pod sygn. akt II C 671/21 ustalił, że umowa kredytu hipotecznego łącząca naszych Klientów z bankiem jest nieważna. Ponadto zasądził na rzecz każdego z naszych Klientów kwotę 90 338,01 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia zawezwania do próby ugodowej.
Sąd uwzględnił zarzut zatrzymania podniesiony przez Bank.

Co więcej, Bank został zobowiązany do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszych Klientów.
Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Łukasz Ciskowski oraz r. pr. Patrycja Kowalczyk.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Bartłomiej Biegański wyrokiem z dnia 28 września 2023 r. w sprawie przeciwko mBank S.A. prowadzonej pod sygn. akt XXVIII C 24957/22 ustalił, że umowa kredytu hipotecznego łącząca naszą Klientkę z bankiem jest nieważna. Ponadto zasądził na rzecz naszej Klientki kwotę 226 368,62 PLN wraz z odsetkami ustawowymi od dnia rozprawy na której Powódka została pouczona o skutkach ustalenia nieważności umowy kredytu.
Bank został zobowiązany również do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszej Klientki.
Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz r.pr. Patrycja Kowalczyk.

 

Adres

Czupajło Ciskowski & Partnerzy Kancelaria Adwokacka Sp.p.
ul. Śniadeckich 17
00-654 Warszawa

NIP: 5272819774 | KRS: 0000693729

Filia Kancelarii w Lublinie:
ul. Zana 11a, 20-601 Lublin
lublin@ccka.pl

Filia Kancelarii w Łodzi:
ul. Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź
lodz@ccka.pl

Filia Kancelarii w Białymstoku:
ul. Warszawska 6 lok. 32, 15-063 Białystok
bialystok@ccka.pl

Filia Kancelarii w Rzeszowie:
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 20D/7, 35-006 Rzeszów
rzeszow@ccka.pl

Filia Kancelarii w Gdańsku:
ul. Jana Heweliusza 11/811, 80-890 Gdańsk
gdansk@ccka.pl

Filia Kancelarii w Olsztynie:
ul. Kajki 10-12, 10-547 Olsztyn
olsztyn@ccka.pl

Napisz do nas

Formularz kontaktowy
Zgoda
* pola obowiązkowe