Wygrane w sprawach frankowych – wrzesień 2022

Wygrane w sprawach frankowych – wrzesień 2022

Sąd Apelacyjny w składzie SSA Marzena Góral, dnia 13 września 2022 r. wydał wyrok przeciwko Raiffeisen Bank International AG w sprawie o sygn. akt I ACa 13/22, utrzymując wyrok Sądu pierwszej instancji w zakresie ustalenia, że umowa kredytu indeksowana do CHF jest nieważna, a także utrzymał rozstrzygnięcie Sądu co do roszczenia o zapłatę kwoty 516 645,92 zł zasądzonej na rzecz naszych klientów. Sąd stwierdził, że apelacja pozwanego była niezasadna w przeważającym zakresie. Niemniej sąd uznał, iż bank skutecznie podniósł zarzut zatrzymania, a z uwagi na fakt, iż powodowie złożyli oświadczenie o skutkach ustalenia nieważności umowy na tej samej rozprawie, na której bank podniósł wspomniany zarzut zatrzymania – odsetki po zgłoszeniu zarzutu, w ocenie sądu, nie mogą być naliczane.

Pozew został złożony dnia 8 kwietnia 2021 r., a wyrok Sadu I instancji został wydany 19 listopada 2021 r., przez Sąd Okręgowy w Warszawie w składzie SSO Ewa Leszczyńska (sygn. akt XXVIII C 1489/21).

Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło, r.pr. Patrycja Kowalczyk oraz Daria Drozda.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie Agnieszka Nakwaska-Szczepkowska wyrokiem z dnia 2 września 2022 r. w sprawie przeciwko mBank S.A. o sygn. akt XXVIII C 760/21 ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny łącząca naszych Klientów z bankiem jest nieważna, a także zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 174 698,97 PLN i 45 389,41 CHF wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od upływu 30 dni od doręczenia bankowi wezwania do zapłaty.

Nadto, Sąd uznał, iż bank jest w całości obciążony kosztami procesu, gdyż przegrał sprawę w całości.

Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło, r.pr. Patrycja Kowalczyk oraz Daria Drozda

Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny w składzie SSO Ewa Suchecka-Bartnik wyrokiem z dnia 9 września 2022 r. wydanym na posiedzeniu niejawnym w sprawie o ustalenie przeciwko mBank S.A., o sygn. akt III C 1438/20, ustalił, że umowa łącząca strony jest nieważna, a także zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 11 834, 00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło, r.pr. Patrycja Kowalczyk oraz Daria Drozda

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie sędzia (del.) Tomasz Leszczyński wyrokiem z dnia 12 września 2022 r. w sprawie przeciwko Bankowi Millennium S.A. o sygn. XXVIII C 11017/21, ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny łącząca naszego Klienta z bankiem jest nieważna, a także zasądził na rzecz naszego Klienta kwotę 299 421,31 PLN, czyli wszystkie dochodzone pozwem należności wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi:

– od kwoty 297 561,31 PLN od dnia wskazanego w reklamacji z wezwaniem do zapłaty do dnia zapłaty;

– od kwoty 1 860,00 PLN od dnia doręczenia odpisu pozwu bankowi do dnia zapłaty.

Bank został w całości obciążony kosztami procesu w wysokości 11 817,00 PLN na rzecz Klienta.

Postępowanie prowadzili partner Kancelarii, adw. Łukasz Ciskowski, adw. Karolina Kwiatkowska oraz apl. radc. Natalia Pracka.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie sędzia (del.) Tomasz Leszczyński wyrokiem z dnia 12 września 2022 r. w sprawie przeciwko bankowi Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. o sygn. XXVIII C 18523/21 ustalił, że umowa kredytu hipotecznego łącząca naszych Klientów z bankiem jest nieważna, a także zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 148 249,14 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 28 września 2021 r. do dnia zapłaty i kwotę 620,12 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 1 stycznia 2022 r., a także kwotę 15 367,45 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 28 września 2021 r. do dnia zapłaty.

Ponadto, bank został w całości obciążony kosztami procesu w wysokości 11 834,00 PLN na rzecz Klientów wraz z ustawowymi odsetkami od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Postępowanie prowadzili partnerzy Kancelarii, adw. Bartosz Czupajło i adw. Wioletta Miros oraz apl. adw. Marta Nowacka.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Paweł Krekora wyrokiem z dnia 16 września 2022 r. w sprawie przeciwko Getin Noble Bankowi S.A. o sygn. XXVIII C 1703/21, ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny łącząca naszą Klientkę z bankiem jest nieważna, a także zasądził na rzecz naszej Klientki kwotę 137 803,24 PLN. Jednocześnie bank został w całości obciążony kosztami procesu na rzecz Klienta.

Sąd uwzględnił zarzut zatrzymania podniesiony przez bank w toku procesu, uzależniając zapłatę ww. kwoty od zapłaty przez Klientkę kwoty 179 980,44 PLN na rzecz banku albo zabezpieczenia roszczenia banku o zapłatę tej kwoty.

Postępowanie prowadzili partner Kancelarii, adw. Bartosz Czupajło, adw. Karolina Kwiatkowska oraz apl. radc. Natalia Pracka.

 

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie III Wydział Cywilny w składzie sędzia (del.) Agnieszka Perehubka wyrokiem z dnia 26 września 2022 r. w sprawie przeciwko Bank Polska Kasa Opieki S.A. o sygn. III C 1291/22, ustalił, że umowa kredytu budowlano-hipotecznego łącząca naszą Klientkę z bankiem jest nieważna.

Bank został w całości obciążony kosztami procesu w wysokości 11 817,00 PLN na rzecz Klientki wraz z ustawowymi odsetkami od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Postępowanie prowadzili partnerzy Kancelarii adw. Bartosz Czupajło i adw. Wioletta Miros oraz apl. adw. Marta Nowacka.

Sąd Okręgowy w Kielcach I Wydział Cywilny w składzie SSO Joanna Bysiak wyrokiem z dnia 26 września 2022 r. w sprawie przeciwko PKO BP S.A., o sygn. akt I C 2332/20 ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny łącząca strony jest nieważna, a także zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 250 743,24 PLN oraz kwotę 13 734,21 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia upływu terminu wskazanego w wezwaniu do zapłaty oraz terminu wskazanego w rozszerzeniu powództwa. Sąd zasądził również od banku na rzecz Klientów zwrot kosztów procesu.

Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Łukasz Ciskowski, r.pr. Patrycja Kowalczyk oraz Daria Drozda.

 

30 września 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, II Wydział Cywilny, SSO Barbara Pyz-Kędzierska , w sprawie przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt II C 1378/20, wydał wyrok, w którym:

– ustalił nieważność umowy o kredyt mieszkaniowy w całości;

– zasądził od banku na rzecz naszego Klienta 116 559,56 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 15 kwietnia 2020 r. do dnia zapłaty oraz 43 732,82 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 15 kwietnia 2020 r. do dnia zapłaty.

– zasądził od banku na rzecz naszego Klienta kwotę 11 834,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Pozew został wniesiony w maju 2020 r., a w sprawie odbyła się tylko jedna rozprawa.

Sprawę prowadzili Partnerzy Kancelarii – adw. Bartosz Czupajło i adw. Karolina Kwiatkowska oraz apl. radc. Natalia Pracka.

Adres

Czupajło Ciskowski & Partnerzy Kancelaria Adwokacka Sp.p.
ul. Śniadeckich 17
00-654 Warszawa

NIP: 5272819774 | KRS: 0000693729

Filia Kancelarii w Lublinie:
ul. Zana 11a, 20-601 Lublin
lublin@ccka.pl

Filia Kancelarii w Łodzi:
ul. Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź
lodz@ccka.pl

Filia Kancelarii w Białymstoku:
ul. Warszawska 6 lok. 32, 15-063 Białystok
bialystok@ccka.pl

Filia Kancelarii w Rzeszowie:
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 20D/7, 35-006 Rzeszów
rzeszow@ccka.pl

Filia Kancelarii w Gdańsku:
ul. Jana Heweliusza 11/811, 80-890 Gdańsk
gdansk@ccka.pl

Filia Kancelarii w Olsztynie:
ul. Kajki 10-12, 10-547 Olsztyn
olsztyn@ccka.pl

Napisz do nas

Formularz kontaktowy
Zgoda
* pola obowiązkowe