Zabezpieczenia w sprawach frankowych – lipiec 2023

Zabezpieczenia w sprawach frankowych – lipiec 2023

Sąd Okręgowy w Gdańsku, I Wydział Cywilny w składzie SSO Marek Jasiński po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 10 lipca 2023 r. sprawy z powództwa naszych klientów przeciwko mBank S. A.  z siedzibą w Warszawie o ustalenie i zapłatę w sprawie o sygn. akt I C 2032/23 postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia naszym klientom. 

Sprawę prowadzą: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz r. pr. Patrycja Kowalczyk.

Sąd Apelacyjny w Warszawie, VI Wydział Cywilny w składzie Sędzia Grażyna Kramarska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 14 lipca 2023 r. sprawy z powództwa naszego Klienta przeciwko Bankowi BPH S.A. z siedzibą w Warszawie o ustalenie i zapłatę w sprawie o sygn. akt VI ACa 873/23 postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia naszemu Klientowi.

Sprawę prowadzą: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz adw. Karolina Kwiatkowska.

Sąd Okręgowy w Łodzi, II Wydział Cywilny w składzie SSO Mariola Kaźmierak po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 18 lipca 2023 r. sprawy z powództwa naszego Klienta przeciwko Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie o ustalenie i zapłatę w sprawie o sygn. akt II C 1383/23 postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia naszemu Klientowi.

Zabezpieczenie zostało udzielone mimo trwającej przymusowej restrukturyzacji banku, co stanowi pewny wyjątek z racji tego, że sądy zazwyczaj nie udzielają zabezpieczeń w postępowaniach sądowych przeciwko Getin Noble Bank S.A. w restrukturyzacji. 

Sprawę prowadzą: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz adw. Karolina Kwiatkowska.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie sędzia del. Henryk Walczewski po rozpoznaniu w dniu 19 lipca 2023 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa naszej Klientki o ustalenie i zapłatę w sprawie o sygn. akt XXVIII C 7333/22 postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia naszej Klientce.

Postępowanie prowadzą partnerzy Kancelarii adw. Bartosz Czupajło, adw. Wioletta Miros i apl. adw. Marta Nowacka.

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie III Wydział Cywilny w składzie Sędzia del. Agnieszka Perehubka po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 20 lipca 2023 r. sprawy z powództwa naszych Klientów przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. o ustalenie i zapłatę w sprawie o sygn. akt III C 1457/23 postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia naszym Klientom.

Postępowanie prowadzą partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz adw. Martyna Krupa.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Agnieszka Kossowska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 21 lipca 2023 r. sprawy z powództwa naszych Klientów przeciwko Deutsche Bank Polska S. A.  z siedzibą w Warszawie o ustalenie i zapłatę w sprawie o sygn. akt XXVIII C 9818/23 postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia naszym klientom. 

Sprawę prowadzą: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz r. pr. Patrycja Kowalczyk.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Ewa Pawłowska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 26 lipca 2023 r. sprawy z powództwa naszych Klientek przeciwko mBank S. A.  z siedzibą w Warszawie o ustalenie i zapłatę w sprawie o sygn. akt XXVIII C 9969/23 postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia naszym Klientkom. 

Sprawę prowadzą: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz r. pr. Patrycja Kowalczyk.

Address

Czupajło & Ciskowski Kancelaria Adwokacka Sp.p.
Śniadeckich 17
00-654 Warsaw

NIP: 5272819774 | KRS: 0000693729

Contact us

    * this field is mandatory