Zabezpieczenia w sprawach frankowych – wrzesień 2023

Zabezpieczenia w sprawach frankowych – wrzesień 2023

SO w Lublinie, sygn. akt I C 1853/23 (4 września 2023)

Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny, w składzie SSO Agnieszka Wojnarowicz-Posłuszna po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 4 września 2023 r. sprawy z powództwa naszego klienta przeciwko Syndykowi Masy Upadłości Getin Noble Bank S.A. w Warszawie o ustalenie w sprawie o sygn. akt I C 1853/23 postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia naszemu Klientowi.
Sprawę prowadzą: partnerzy Kancelarii adw. Bartosz Czupajło i adw. Karolina Kwiatkowska oraz apl. radc. Natalia Pracka.

SA w Warszawie, sygn. akt I ACa 1913/23 (4 września 2023)

Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny, w składzie SSA Adam Jaworski po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 4 września 2023 r. sprawy z powództwa naszej Klientki przeciwko Bankowi BPH S.A. z siedzibą w Warszawie o ustalenie i zapłatę w sprawie o sygn. akt I ACa 1913/23 postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia naszej Klientce.
Sprawę prowadzą: partnerzy Kancelarii adw. Łukasz Ciskowski i adw. Karolina Kwiatkowska oraz apl. radc. Natalia Pracka.

SO w Lublinie, sygn. akt I C 1545/23 (6 września 2023)

Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny, w składzie SSO Jolanta Szymanowska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 6 września 2023 r. sprawy z powództwa naszych Klientów przeciwko Syndykowi Masy Upadłości Getin Noble Bank S.A. w Warszawie o ustalenie w sprawie o sygn. akt I C 1545/23 postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia naszym Klientom.
Sprawę prowadzą: partnerzy Kancelarii adw. Bartosz Czupajło i adw. Karolina Kwiatkowska oraz apl. radc. Natalia Pracka.

SO w Płocku, sygn. akt I C 2048/23 (7 września 2023)

Sąd Okręgowy w Płocku, I Wydział Cywilny w składzie sędzia Jolanta Szatkowska,  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 7 września 2023 r. sprawy o sygn. akt I C 2048/23 z powództwa naszych Klientów przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu o ustalenie i zapłatę postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia naszych Klientów.
Sprawę prowadzą: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz r. pr. Patrycja Kowalczyk.

SO w Słupsku, sygn. akt I C 1147/23 (11 września 2023)

Sąd Okręgowy w Słupsku, I Wydział Cywilny w składzie SSO Krzysztofa Gutowska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 11 września 2023 r. sprawy z powództwa naszego Klienta przeciwko Bankowi BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku o ustalenie i zapłatę w sprawie o sygn. akt I C 1147/23 postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia naszemu Klientowi.
Sprawę prowadziła mec. Martyna Krupa wraz z Magdaleną Rozbicką.

SO Warszawa-Praga, sygn. akt III C 2049/23 (12 września 2023)

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, I Wydział Cywilny w składzie SSA Radosław Olszewski po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 12 września 2023 r. sprawy z powództwa naszych Klientów przeciwko Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu o ustalenie i zapłatę w sprawie o sygn. III C 2049/23 postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia naszym Klientom.
Sprawę prowadzą: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz adw. Wioletta Miros

SO w Warszawie, sygn. akt XXVIII C 6919/23 (12 września 2023)
Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie Sędzia Maciej Nawrocki po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 12 września 2023 r. sprawy z powództwa naszych Klientów przeciwko mBank S.A. z siedzibą w Warszawie o ustalenie i zapłatę w sprawie o sygn. akt XXVIII C 6919/23 postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia naszych Klientów.
Sprawę prowadzą: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz r. pr. Patrycja Kowalczyk.

SO w Zamościu, sygn. akt I C 707/23 (12 września 2023)

Sąd Okręgowy w Zamościu, I Wydział Cywilny w składzie Sędzia Jacek Zalewski po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 12 września 2023 r. sprawy z powództwa naszych Klientów przeciwko mBank S.A. z siedzibą w Warszawie o ustalenie i zapłatę w sprawie o sygn. akt I C 707/23 postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia naszych Klientów.
Sprawę prowadzą: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz r. pr. Patrycja Kowalczyk.

Address

Czupajło & Ciskowski Kancelaria Adwokacka Sp.p.
Śniadeckich 17
00-654 Warsaw

NIP: 5272819774 | KRS: 0000693729

Contact us

    * this field is mandatory