Zabezpieczenie roszczenia naszych Klientów w sprawie przeciwko Bankowi BPH S.A.!

Zabezpieczenie roszczenia naszych Klientów w sprawie przeciwko Bankowi BPH S.A.!

Sąd Okręgowy w Rybniku udzielił naszym Klientom zabezpieczenia roszczenia w sprawie tzw. „kredytu frankowego” przeciwko Bankowi BPH S.A.!

Sąd Okręgowy w Rybniku w składzie SSO Anna Żmijewska, po rozpoznaniu w dniu 9 lipca 2021 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa naszych Klientów przeciwko Bankowi BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku o ustalenie i zapłatę, sygn. akt I C 990/21,  postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności umowy kredytu hipotecznego waloryzowanego kursem CHF.

Postępowanie prowadzą partner Kancelarii, adw. Bartosz Czupajło oraz adw. Wioletta Miros.

Oczekujemy na kolejne korzystne rozstrzygnięcia w sprawach naszych Klientów!

Address

Czupajło & Ciskowski Kancelaria Adwokacka Sp.p.
Śniadeckich 17
00-654 Warsaw

NIP: 5272819774 | KRS: 0000693729

Contact us

    * this field is mandatory