ZABEZPIECZENIE ROSZCZENIA NASZYCH KLIENTÓW W SPRAWIE PRZECIWKO GETIN NOBLE BANK S.A.!

ZABEZPIECZENIE ROSZCZENIA NASZYCH KLIENTÓW W SPRAWIE PRZECIWKO GETIN NOBLE BANK S.A.!

Sąd Okręgowy w Warszawie udzielił naszym Klientom zabezpieczenia roszczenia w sprawie tzw. kredytu frankowego przeciwko Getin Noble Bank S.A.!

Sąd Okręgowy w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 24 maja 2021 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa naszych Klientów przeciwko Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie o ustalenie i zapłatę, sygn. akt XXVIII C 2024/21, postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności umowy kredytu hipotecznego waloryzowanego kursem CHF.

Postępowanie prowadzą partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz apl. adw. Albert Szwiec.

Oczekujemy na kolejne korzystne rozstrzygnięcia w sprawach naszych Klientów przeciwko bankom!

Address

Czupajło & Ciskowski Kancelaria Adwokacka Sp.p.
Śniadeckich 17
00-654 Warsaw

NIP: 5272819774 | KRS: 0000693729

Contact us

    * this field is mandatory