Czy „fuszerka” może być kosztowna dla wykonawcy robót budowlanych?

Czy „fuszerka” może być kosztowna dla wykonawcy robót budowlanych?

W przypadku wadliwie wykonanych robót budowlanych wykonawca może ponieść odpowiedzialność odszkodowawczą w wysokości przekraczającej nawet wielokrotnie wysokość ustalonego wcześniej z inwestorem wynagrodzenia. Naprawienie szkody ma bowiem postawić poszkodowanego w takiej sytuacji, w jakiej znajdowałby się, gdyby szkody mu nie wyrządzono – odszkodowanie może zatem obejmować koszty usunięcia wadliwych prac i ich wykonanie od nowa. Co więcej, wysokość należnego odszkodowania może zostać ustalona w takim przypadku na podstawie samych wyliczeń biegłego – bez uprzednich prac naprawczych po stronie inwestora. Znalazło to swoje potwierdzenie w niedawnym orzeczeniu Sądu Najwyższego z dnia 8 marca 2019 r. ws. pod sygn. akt III CSK 106/17.

Szerzej na ten temat wyroku Sądu Najwyższego napisaliśmy dla PropertyNews.pl – zapraszamy do lektury! TUTAJ.  

Adres

Czupajło Ciskowski & Partnerzy Kancelaria Adwokacka Sp.p.
ul. Śniadeckich 17
00-654 Warszawa

NIP: 5272819774 | KRS: 0000693729

Filia Kancelarii w Lublinie:
ul. Zana 11a, 20-601 Lublin
lublin@ccka.pl

Filia Kancelarii w Łodzi:
ul. Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź
lodz@ccka.pl

Filia Kancelarii w Białymstoku:
ul. Warszawska 6 lok. 32, 15-063 Białystok
bialystok@ccka.pl

Filia Kancelarii w Rzeszowie:
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 20D/7, 35-006 Rzeszów
rzeszow@ccka.pl

Filia Kancelarii w Gdańsku:
ul. Jana Heweliusza 11/811, 80-890 Gdańsk
gdansk@ccka.pl

Filia Kancelarii w Olsztynie:
ul. Kajki 10-12, 10-547 Olsztyn
olsztyn@ccka.pl

Napisz do nas

Formularz kontaktowy
Zgoda
* pola obowiązkowe