Wygrana Kancelarii – nieważność umowy PKO BP S.A. (teoria dwóch kondykcji)!

Wygrana Kancelarii – nieważność umowy PKO BP S.A. (teoria dwóch kondykcji)!

Z dużą satysfakcją informujmy, że w dniu 2 czerwca 2020 r., po dwóch latach sądowej batalii z PKO BP S.A. Sąd Okręgowy w Warszawie w składzie SSO Ewa Jończyk w sprawie rozpoznawanej pod sygn. akt III C 266/18 wydał wyrok w pełni korzystny dla naszych Klientów, w którym ustalił nieważność umowy kredytu Własny Kąt Hipoteczny i zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę 330 tys. zł powiększoną o odsetki ustawowe i koszty procesu. Z pełnym uzasadnieniem wyroku można zapoznać się TUTAJ. 

Teoria dwóch kondykcji!

Warto podkreślić, że Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok opierając się na teorii dwóch kondycji, a więc zasądził na rzecz Powodów sumę wszystkich rat kapitałowo-odsetkowych, jakie nasi Klienci uiszczali na rzecz Banku przez ostatnie kilkanaście lat! Więcej na temat tego rodzaju możliwego rozstrzygnięcia sądu pisaliśmy w artykule dostępnym TUTAJ.

Z nadzieją oczekujemy na kolejne korzystne wyroki w sprawach naszych Klientów!

 

Wygrana Kancelarii – nieważność umowy PKO BP S.A. (teoria dwóch kondykcji)!

Bartosz Czupajło

adwokat | partner zarządzający

Kieruje praktyką postępowań sądowych, w tym przede wszystkim spraw frankowych, SKD oraz spraw WIBOR Reprezentuje Klientów w cywilnych postępowaniach sądowych i arbitrażowych, a także prowadzi w ich imieniu negocjacje. Specjalizuje się w prawie konsumenckim, zwłaszcza sporach opartych o instrumenty finansowe, ze szczególnym uwzględnieniem spraw wynikających z umów kredytów waloryzowanych kursem walut obcych (tzw. sprawy frankowe), […]

Adres

Czupajło Ciskowski & Partnerzy Kancelaria Adwokacka Sp.p.
ul. Śniadeckich 17
00-654 Warszawa

NIP: 5272819774 | KRS: 0000693729

Filia Kancelarii w Lublinie:
ul. Zana 11a, 20-601 Lublin
lublin@ccka.pl

Filia Kancelarii w Łodzi:
ul. Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź
lodz@ccka.pl

Filia Kancelarii w Białymstoku:
ul. Warszawska 6 lok. 32, 15-063 Białystok
bialystok@ccka.pl

Filia Kancelarii w Rzeszowie:
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 20D/7, 35-006 Rzeszów
rzeszow@ccka.pl

Filia Kancelarii w Gdańsku:
ul. Jana Heweliusza 11/811, 80-890 Gdańsk
gdansk@ccka.pl

Filia Kancelarii w Olsztynie:
ul. Kajki 10-12, 10-547 Olsztyn
olsztyn@ccka.pl

Napisz do nas

Formularz kontaktowy
Zgoda
* pola obowiązkowe