Nasza Kancelaria składa zawiadomienie do Prezesa UOKiK na praktyki PKO BP S.A.

Nasza Kancelaria składa zawiadomienie do Prezesa UOKiK na praktyki PKO BP S.A.

W dniu 10 listopada 2021 r. nasza Kancelaria zawiadomiła Prezesa UOKiK o podejrzeniu stosowania przez PKO BP S.A. praktyk naruszających zbiorowe interesy Konsumentów!

Zawiadomienie zostało skierowane przez adw. Bartosza Czupajło oraz adw. Wiolettę Miros do Prezesa UOKiK w związku z wysyłaniem przez PKO BP S.A. wezwań do zapłaty obejmujących kwotę wypłaconego kredytu oraz wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Tego rodzaju pisma otrzymało w ostatnim czasie wielu kredytobiorców, którzy złożyli pozew przeciwko bankowi.

Zawiadomienie zmierza do:

  • wszczęcia postępowania w sprawie stosowania przez bank praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów,
  • zbadania zgodności z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów, zakazującą stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów polegających na naruszeniu obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji oraz nieuczciwych praktykach rynkowych oraz czynach nieuczciwej konkurencji – wprowadzaniu konsumentów w błąd, stosowaniu form nacisku opierającego się na informowaniu o wystąpieniu z pozwem do sądu powszechnego w przypadku braku zapłaty,

a w konsekwencji do:

  • wydania decyzji o uznaniu praktyki banku za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazującą zaniechanie jej stosowania,
  • zobowiązania banku do złożenia oświadczenia na stronie internetowej www.pkobp.pl oraz w prasie ogólnopolskiej, iż zachowanie polegające na kierowaniu do kredytobiorców wezwań do zapłaty stanowiło praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, wprowadzającą w błąd konsumentów oraz stanowiącą formę nacisku i odstraszenia przed podejmowaniem działań prawnych przeciwko bankowi,
  • nałożenia na bank kary pieniężnej w wysokości 10% przychodów w roku poprzedzającym wydanie decyzji.

Adres

Czupajło Ciskowski & Partnerzy Kancelaria Adwokacka Sp.p.
ul. Śniadeckich 17
00-654 Warszawa

NIP: 5272819774 | KRS: 0000693729

Filia Kancelarii w Lublinie:
ul. Zana 11a, 20-601 Lublin
lublin@ccka.pl

Filia Kancelarii w Łodzi:
ul. Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź
lodz@ccka.pl

Filia Kancelarii w Białymstoku:
ul. Warszawska 6 lok. 32, 15-063 Białystok
bialystok@ccka.pl

Filia Kancelarii w Rzeszowie:
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 20D/7, 35-006 Rzeszów
rzeszow@ccka.pl

Filia Kancelarii w Gdańsku:
ul. Jana Heweliusza 11/811, 80-890 Gdańsk
gdansk@ccka.pl

Filia Kancelarii w Olsztynie:
ul. Kajki 10-12, 10-547 Olsztyn
olsztyn@ccka.pl

Napisz do nas

Formularz kontaktowy
Zgoda
* pola obowiązkowe