Prawomocny wyrok przeciwko PKO BP S.A. – umowa nieważna!

Prawomocny wyrok przeciwko PKO BP S.A. – umowa nieważna!

Następna prawomocna wygrana uzyskana przez naszą Kancelarię!

Secundum naturam est commoda cuiusque rei eum sequi, quem sequuntur incommoda – możemy przeczytać na jednej z kolumn Sądu Najwyższego.

Jaki związek ma ta poważnie brzmiąca łacińska paremia prawnicza ze sprawami frankowymi?

Na pewno taki, że frankowicze przez lata musieli ponosić niesprawiedliwe ciężary spłaty kredytów opartych na niedozwolonych postanowieniach umownych. Jednak coraz więcej pokrzywdzonych kredytobiorców jest od tych ciężarów uwalniana!

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 26 października 2022 r., sygn. akt VI ACa 653/20, oddalił apelację banku i tym samym, utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie ustalający nieważność umowy o kredyt hipoteczny zawarty przez naszych Klientów z PKO BP S.A!

Sąd II instancji nie uwzględnił zarzutu zatrzymania podniesionego przez bank wskazując przy tym, iż pozostawałoby to sprzeczne z istotą ochrony konsumenta, wynikającą z dyrektywy 93/13 i zasądził na rzecz naszych Klientów wszystkie dochodzone pozwem świadczenia.

Jest to dla nasz szczególna chwila, ponieważ wyrok dotyczy Klientów, którzy jako pierwsi zwrócili się do nas o pomoc w sprawie frankowej – po 6 latach sądowej batalii, otrzymali prawomocny wyrok!

Sprawę prowadzili partnerzy Kancelarii adw. Bartosz Czupajło i adw. Wioletta Miros oraz apl. adw. Marta Nowacka.

Wyrok Sądu I instancji:

Wyrok Sądu II instancji:

Adres

Czupajło Ciskowski & Partnerzy Kancelaria Adwokacka Sp.p.
ul. Śniadeckich 17
00-654 Warszawa

NIP: 5272819774 | KRS: 0000693729

Filia Kancelarii w Lublinie:
ul. Zana 11a, 20-601 Lublin
lublin@ccka.pl

Filia Kancelarii w Łodzi:
ul. Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź
lodz@ccka.pl

Filia Kancelarii w Białymstoku:
ul. Warszawska 6 lok. 32, 15-063 Białystok
bialystok@ccka.pl

Filia Kancelarii w Rzeszowie:
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 20D/7, 35-006 Rzeszów
rzeszow@ccka.pl

Filia Kancelarii w Gdańsku:
ul. Jana Heweliusza 11/811, 80-890 Gdańsk
gdansk@ccka.pl

Filia Kancelarii w Olsztynie:
ul. Kajki 10-12, 10-547 Olsztyn
olsztyn@ccka.pl

Napisz do nas

Formularz kontaktowy
Zgoda
* pola obowiązkowe