Mobbing w miejscu pracy

Mobbing w miejscu pracy

Mobbing w miejscu pracy jest złożonym i wieloaspektowym problemem. Mobbing można określić jako uporczywe i długotrwałe działania lub zachowania wymierzone przeciwko pracownikowi lub skierowane przeciwko niemu, które powodują psychiczne lub emocjonalne cierpienie. Mobbing często ma na celu upokorzenie, zastraszenie, poniżenie, wyeliminowanie z zespołu lub izolację ofiary.

Jakie działania uznawane są za mobbing? Oto kilka przykładów: 

 • Wymyślanie obraźliwych przydomków, krytykowanie publiczne, wyśmiewanie, żarty z wyglądu, charakteru lub wykonywanej pracy.
 • Celowe ignorowanie, unikanie, odcinanie od grupy, projektów lub spotkań, a także celowe wykluczanie z komunikacji.
 • Groźby fizyczne, werbalne lub niewerbalne, które mają na celu wywarcie presji na pracownika.
 • Przekazywanie nadmiernie dużej ilości zadań, celowe narzucanie nierealistycznych terminów lub wymagań, aby spowodować poczucie przeciążenia i niezdolności do wykonywania pracy.
 • Rozprzestrzenianie nieprawdziwych informacji o pracowniku, pomówienia, szkalowanie reputacji.
 • Ciągłe i nieuzasadnione krytykowanie pracownika za rzeczy, które nie są związane z jego wydajnością zawodową.

Jak możesz jako pracodawca przeciwdziałać mobbingowi?

 • Wprowadź jasną i jednoznaczną politykę przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy.
 • Zapewnij szkolenia dotyczące mobbingu, aby pracownicy byli świadomi, jakie zachowania są niedopuszczalne i jak zgłaszać incydenty mobbingowe.
 • Daj pracownikom łatwy dostęp do procedur składania skarg i zapewnij anonimowość jeśli to konieczne.
 • Poważnie traktuj wszelkie sygnały o potencjalnym mobbingu i prowadź dochodzenie w odpowiedni sposób.
 • Wprowadź kulturę organizacyjną, która promuje szacunek, wsparcie i współpracę między pracownikami.

Jeśli pracownik staje się ofiarą mobbingu, ma prawo do różnych roszczeń. Może zdecydować się na rozwiązanie umowy o pracę z powodu mobbingu, ale także pozostać w firmie i skorzystać z instrumentów antymobbingowych, które zostały wprowadzone przez pracodawcę. Przysługuje mu również prawo do żądania odszkodowania za poniesione straty i zadośćuczynienia za doznane krzywdy.

Adres

Czupajło Ciskowski & Partnerzy Kancelaria Adwokacka Sp.p.
ul. Śniadeckich 17
00-654 Warszawa

NIP: 5272819774 | KRS: 0000693729

Filia Kancelarii w Lublinie:
ul. Zana 11a, 20-601 Lublin
lublin@ccka.pl

Filia Kancelarii w Łodzi:
ul. Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź
lodz@ccka.pl

Filia Kancelarii w Białymstoku:
ul. Warszawska 6 lok. 32, 15-063 Białystok
bialystok@ccka.pl

Filia Kancelarii w Rzeszowie:
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 20D/7, 35-006 Rzeszów
rzeszow@ccka.pl

Filia Kancelarii w Gdańsku:
ul. Jana Heweliusza 11/811, 80-890 Gdańsk
gdansk@ccka.pl

Filia Kancelarii w Olsztynie:
ul. Kajki 10-12, 10-547 Olsztyn
olsztyn@ccka.pl

Napisz do nas

Formularz kontaktowy
Zgoda
* pola obowiązkowe