Ogłoszenie upadłości Getin Noble Bank S.A. – komunikat Kancelarii

Ogłoszenie upadłości Getin Noble Bank S.A. – komunikat Kancelarii

20 lipca 2023 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie ogłosił upadłość Getin Noble Bank S.A.

Ogłoszenie upadłości GNB – co oznacza dla frankowiczów?

Ogłoszenie upadłości banku otworzyło frankowiczom, jako wierzycielom GNB, termin 30 dni na zgłoszenie wierzytelności do masy upadłościowej. Zgłoszenie powinno zawierać oświadczenie o potrąceniu, mocą którego dojdzie do rozliczenia wzajemnych roszczeń. Ważne, by nie popełnić błędu na tym etapie, ponieważ prawo upadłościowe daje prawo tylko do jednokrotnego potrącenia wzajemnych roszczeń. Potrącenie, złożone po terminie będzie niedopuszczalne, a spóźnione zgłoszenie wierzytelności sprawia, że zostaje ono obciążone opłatą sądową (ponad 1000 PLN) i niestety szanse na zaspokojenie wierzytelności są jeszcze niższe.

UWAGA!

Przypominamy, że potrącenie w tak szczególnym przypadku jakim jest upadłość banku wymaga niezwykłej staranności. Jeżeli te procedury nie zostaną dopełnione, to może się okazać, że w księgach upadłego banku pojawi się kwota kredytu jako dług i wtedy syndyk będzie mógł tej kwoty od kredytobiorców wymagać, czyli docelowo dochodzić i windykować. W związku z tym rekomendujemy, aby kredytobiorcy pilnie podjęli niezbędne czynności zmierzające do ustalenia wysokości przysługującej im wierzytelności względem Banku.

Jak zgłosić swoją wierzytelność syndykowi?

Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać na specjalnie dedykowanej stronie internetowej. Należy jednak wskazać, iż zgłoszenie wierzytelności wcale nie oznacza pewności zwrotu pełnych kwot. Istnieje duże ryzyko, że nie uda się uzyskać zwrotu nadpłaconych środków, niemniej rekomendujemy wszystkim wierzycielom GNB dokonanie tej czynności, aby podjąć wszelkie możliwe kroki zmierzające do odzyskania swoich należności.

Oferujemy wsparcie

Nasz Kancelaria może podjąć się reprezentacji kredytobiorców w powyższych czynnościach. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokonaniem przez nas potrącenia oraz zgłoszenia wierzytelności prosimy o pilny kontakt (najpóźniej do 4.08.2023 r.)  pod adresem: chf@ccka.pl.

 

O znaczeniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości adw. Karolina Kwiatkowska informowała w nagraniu dostępnym pod tym adresem: https://ccka.pl/aktualnosci/wniosek-o-ogloszenie-upadlosci-getin-noble-bank-co-to-oznacza-dla-kredytobiorcow 

Adres

Czupajło Ciskowski & Partnerzy Kancelaria Adwokacka Sp.p.
ul. Śniadeckich 17
00-654 Warszawa

NIP: 5272819774 | KRS: 0000693729

Filia Kancelarii w Lublinie:
ul. Zana 11a, 20-601 Lublin
lublin@ccka.pl

Filia Kancelarii w Łodzi:
ul. Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź
lodz@ccka.pl

Filia Kancelarii w Białymstoku:
ul. Warszawska 6 lok. 32, 15-063 Białystok
bialystok@ccka.pl

Filia Kancelarii w Rzeszowie:
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 20D/7, 35-006 Rzeszów
rzeszow@ccka.pl

Filia Kancelarii w Gdańsku:
ul. Jana Heweliusza 11/811, 80-890 Gdańsk
gdansk@ccka.pl

Filia Kancelarii w Olsztynie:
ul. Kajki 10-12, 10-547 Olsztyn
olsztyn@ccka.pl

Napisz do nas

Formularz kontaktowy
Zgoda
* pola obowiązkowe