Prawomocna wygrana Kancelarii – nieważność umowy Getin Noble Bank S.A!

Prawomocna wygrana Kancelarii – nieważność umowy Getin Noble Bank S.A!

Sąd Apelacyjny w Warszawie V Wydział Cywilny w składzie SSA Przemysław Kurzawa wydał w dniu 1 marca 2022 r. wyrok przeciwko Getin Noble Bank S.A. w sprawie o sygn. akt V ACa 538/21, utrzymując wyrok Sądu I instancji w zakresie ustalenia, że umowa kredytu hipotetycznego indeksowanego do CHF z dnia 14 czerwca 2007 r. zawarta przez naszych Klientów z Getin Bank Spółką Akcyjną w Katowicach – DOM Oddział w Łodzi (poprzednikiem prawnym Getin Noble Bank Spółki Akcyjnej w Warszawie) jest nieważna. Jednocześnie Sąd uwzględnił zarzut potrącenia, oddalając tym samym żądanie zasądzenia.

W ustnych motywach Sąd II instancji potwierdził, że po wyłączeniu z umowy niedozwolonych klauzul waloryzacyjnych, nie może ona dalej obowiązywać. Jednocześnie w całości zgodził się on z konkluzją Sądu I instancji, który wskazał, że w sprawie doszło do naruszenia zasady swobody umów przez zastrzeżenie przez przedsiębiorcę dla siebie uprawnienia do jednostronnego określenia wysokości świadczenia w trakcie wykonywania umowy, ale też do naruszenia zasad współżycia społecznego poprzez nierównomierne rozłożenie ryzyka stron poprzez zastosowanie dwóch różnych tabel (kupna i sprzedaży) waluty. Ponadto doszło do naruszenia obowiązków informacyjnych, co także prowadziło do sprzeczności umowy z zasadami współżycia społecznego.

Uwzględniając zarzut potrącenia Sąd Apelacyjny podkreślił, że obecna linia orzecznicza, jak też przepisy prawa polskiego umożliwiają takie działanie – samo oświadczenie złożone zostało już w toku postępowania II-go instancyjnego.

Pozew został wniesiony w lutym 2020 r., zaś wyrok Sądu I instancji wydany został w dniu 28 maja 2021 r. przez Sąd Okręgowy w Warszawie w składzie SSO Sylwia Urbańska, sygn. akt II C 382/20.

Postępowanie prowadzili partner Kancelarii, adw. Bartosz Czupajło oraz adw. Wioletta Miros.

Adres

Czupajło Ciskowski & Partnerzy Kancelaria Adwokacka Sp.p.
ul. Śniadeckich 17
00-654 Warszawa

NIP: 5272819774 | KRS: 0000693729

Filia Kancelarii w Lublinie:
ul. Zana 11a, 20-601 Lublin
lublin@ccka.pl

Filia Kancelarii w Łodzi:
ul. Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź
lodz@ccka.pl

Filia Kancelarii w Białymstoku:
ul. Warszawska 6 lok. 32, 15-063 Białystok
bialystok@ccka.pl

Filia Kancelarii w Rzeszowie:
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 20D/7, 35-006 Rzeszów
rzeszow@ccka.pl

Filia Kancelarii w Gdańsku:
ul. Jana Heweliusza 11/811, 80-890 Gdańsk
gdansk@ccka.pl

Filia Kancelarii w Olsztynie:
ul. Kajki 10-12, 10-547 Olsztyn
olsztyn@ccka.pl

Napisz do nas

Formularz kontaktowy
Zgoda
* pola obowiązkowe