Wygrane Kancelarii w sprawach frankowych – luty 2022

Wygrane Kancelarii w sprawach frankowych – luty 2022

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie SSR Natalia Kalinowska wydał w dniu 28 lutego 2022 r. w sprawie o sygn. akt I C 2853/20 wyrok przeciwko Bankowi Polska Kasa Opieki S.A., w którym zasądził od banku na rzecz naszej Klientki całość żądanej kwoty wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia upływu terminu wskazanego w wezwaniu do zapłaty.

Sprawa dotyczyła kredytu w całości spłaconego. Powódka, zmierzając do rozliczenia otrzymanego kapitału, wniosła wyłącznie o zasądzenie poczynionych nadpłat wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego w wezwaniu do zapłaty.

Sąd wskazał, że istotne postanowienia umowne zawarte we wzorcach umowy były abuzywne i po wyeliminowaniu tych postanowień całość umowy nie mogła się ostać. Sąd podkreślił, że bank nie dopełnił swojego obowiązku informowania o ryzyku walutowym (mimo załącznika 7 do umowy – oświadczenie o ryzyku), zasadach tworzenia tabeli kursowych, co narusza zasadę dobrych obyczajów i interes Powódki jako konsumenta.

Pozew został wniesiony w październiku 2020 r.

Postępowanie prowadzili partner Kancelarii, adw. Bartosz Czupajło oraz adw. Wioletta Miros.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSR del. Maciej Wójcicki wydał w dniu 22 lutego 2022 r. nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym przeciwko mBank S.A., w sprawie o sygn. akt XXVIII C 3679/22, uwzględniając w całości roszczenia naszych Klientów.

Sprawa dotyczy kredytu w całości spłaconego. Powodowie, zmierzając do rozliczenia otrzymanego kapitału, wnieśli wyłącznie o zasądzenie poczynionych nadpłat wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego w wezwaniu do zapłaty.

Pozew został wniesiony w lutym 2022 r.

Postępowanie prowadzą partner Kancelarii, adw. Bartosz Czupajło, r. pr. Patrycja Kowalczyk oraz Daria Drozda.

Adres

Czupajło Ciskowski & Partnerzy Kancelaria Adwokacka Sp.p.
ul. Śniadeckich 17
00-654 Warszawa

NIP: 5272819774 | KRS: 0000693729

Filia Kancelarii w Lublinie:
ul. Zana 11a, 20-601 Lublin
lublin@ccka.pl

Filia Kancelarii w Łodzi:
ul. Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź
lodz@ccka.pl

Filia Kancelarii w Białymstoku:
ul. Warszawska 6 lok. 32, 15-063 Białystok
bialystok@ccka.pl

Filia Kancelarii w Rzeszowie:
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 20D/7, 35-006 Rzeszów
rzeszow@ccka.pl

Filia Kancelarii w Gdańsku:
ul. Jana Heweliusza 11/811, 80-890 Gdańsk
gdansk@ccka.pl

Filia Kancelarii w Olsztynie:
ul. Kajki 10-12, 10-547 Olsztyn
olsztyn@ccka.pl

Napisz do nas

Formularz kontaktowy
Zgoda
* pola obowiązkowe