Prawomocna wygrana z BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. – umowa nieważna!

Prawomocna wygrana z BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. – umowa nieważna!

Kolejna prawomocna wygrana z bankiem uzyskana przez naszą Kancelarię! 

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 16 listopada 2022 r., w sprawie o sygn. akt V ACa 293/22 w całości oddalił apelację banku i tym samym utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (sygn. akt II C 1416/20) ustalający nieważność umowy o kredyt hipoteczny zawartej z poprzednikiem prawnym Pozwanego – Fortis Bank Polska S.A.

Sędzia Ewa Kaniok podkreśliła przy tym, iż regulamin będący integralną częścią umowy kredytu zawierał klauzule niedozwolone a także, iż Bank nie dopełnił obowiązku informacyjnego wobec naszej Klientki.

Jednocześnie Bank został w całości obciążony kosztami procesu.

Sprawę prowadzili partnerzy naszej Kancelarii adw. Bartosz Czupajło i adw. Wioletta Miros oraz apl. adw. Marta Nowacka.

Wyrok Sądu I instancji:

Wyrok Sądu II instancji:

Adres

Czupajło Ciskowski & Partnerzy Kancelaria Adwokacka Sp.p.
ul. Śniadeckich 17
00-654 Warszawa

NIP: 5272819774 | KRS: 0000693729

Filia Kancelarii w Lublinie:
ul. Zana 11a, 20-601 Lublin
lublin@ccka.pl

Filia Kancelarii w Łodzi:
ul. Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź
lodz@ccka.pl

Filia Kancelarii w Białymstoku:
ul. Warszawska 6 lok. 32, 15-063 Białystok
bialystok@ccka.pl

Filia Kancelarii w Rzeszowie:
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 20D/7, 35-006 Rzeszów
rzeszow@ccka.pl

Filia Kancelarii w Gdańsku:
ul. Jana Heweliusza 11/811, 80-890 Gdańsk
gdansk@ccka.pl

Filia Kancelarii w Olsztynie:
ul. Kajki 10-12, 10-547 Olsztyn
olsztyn@ccka.pl

Napisz do nas

Formularz kontaktowy
Zgoda
* pola obowiązkowe