Przymusowa restrukturyzacja Getin Noble Bank S.A. – komunikat i rekomendacje dla naszych Klientów

Przymusowa restrukturyzacja Getin Noble Bank S.A. – komunikat i rekomendacje dla naszych Klientów

30 września 2022 r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny wszczął przymusową restrukturyzację wobec Getin Noble Bank S.A., którego działalność zostanie przeniesiona do wspólnego banku BFG i Systemu Ochrony Banków Komercyjnych. Niestety, przeniesienie nastąpi z wyłączeniem kredytów indeksowanych oraz denominowanych do walut obcych. Więcej na ten temat można przeczytać pod adresem:

https://www.bfg.pl/bfg-rozpoczal-przymusowa-restrukturyzacje-getin-noble-bank-s-a-ktorego-dzialalnosc-zostanie-przeniesiona-do-wspolnego-banku-bfg-i-systemu-ochrony-bankow-komercyjnych-utworzonego-przez-osiem-bankow/

Przymusowa restrukturyzacja banku może mieć wpływ na procesy sądowe kredytobiorców, zwłaszcza w kontekście informacji o tym, że kredyty indeksowane lub denominowane do walut obcych (CHF, EUR, USD, JPY) są wyłączone z przeniesienia i pozostają w Getin Noble Bank S.A. Dążąc do jak najszerszego zabezpieczenia interesów naszych Klientów, poniżej przekazujemy rekomendacje w zależności od indywidualnej sytuacji każdego kredytobiorcy:

1. Rekomendacje dla kredytobiorców posiadających nadpłatę

a) Złożenie wniosku o zabezpieczenie

Kredytobiorcy, którzy posiadają nadpłatę ponad kwotę wypłaconego kapitału, nadal dokonujący spłaty kredytu, powinni rozważyć złożenie wniosku o zabezpieczenie poprzez zawieszenie obowiązku spłaty kredytu przez okres trwania postępowania.

Na ten moment, brak jest ugruntowanej linii orzeczniczej dotyczącej dopuszczalności złożenia takiego wniosku w stosunku do banku, wobec którego wszczęto przymusową restrukturyzację, przepisy ustawy o BFG w tym zakresie są niejednoznaczne. Sąd Okręgowy w Warszawie udzielił jednak już kilku zabezpieczeń po 30 września 2022 r. w sprawach przeciwko GNB, w związku z tym warto rozważyć taką ścieżkę postępowania.

b) Zaprzestanie spłaty kredytu

Kolejną rekomendacją dla osób posiadających nadpłatę jest rozważenie zaprzestania spłaty kredytu bez względu na to, czy posiadają postanowienie Sądu o zawieszeniu obowiązku spłaty kredytu przez okres trwania postępowania sądowego. Ostateczna decyzja, co do takiego działania należy oczywiście do Klientów, jednak z uwagi na ryzyko niewypłacalności banku, utrudnienie dochodzenia zwrotu uiszczonych rat ponad kwotę wypłaconego kredytu w przypadku ogłoszenia upadłości banku, warto poważnie przeanalizować takie rozwiązanie. Należy pamiętać jednak o tym, iż taka decyzja niesie za sobą istotne ryzyka:

  • możliwość zamieszczenia przez bank negatywnego wpisu do Biura Informacji Kredytowej, co negatywnie wpłynie na zdolność kredytową kredytobiorców, tj. niemożność zaciągnięcia kredytu, pożyczki, zakupu na raty itp.;
  • możliwość wypowiedzenia umowy kredytowej przez bank;
  • otrzymywanie wezwań do zapłaty, monitów, telefonów, maili i sms-ów z banku;
  • możliwość wniesienia przeciwko naszym Klientom pozwu o zapłatę – konieczność zlecenia sprawy profesjonalnemu pełnomocnikowi;
  • w przypadku przegrania sprawy głównej o ustalenie nieważności umowy kredytowej (wprawdzie mało prawdopodobne, niemniej nie możemy wykluczyć takiego scenariusza) – konieczność zwrotu na rzecz banku wszelkich zaległych rat wraz z odsetkami karnymi.

2. Rekomendacje dla osób nieposiadających nadpłaty

a) Monitorowanie wysokości świadczeń uiszczonych na rzecz banku

Wszystkim Klientom, którzy nie posiadają aktualnie nadpłaty ponad kwotę wypłaconego kredytu tj. suma rat uiszczonych na rzecz banku nie przekracza kwoty wypłaconego kredytu, rekomendujemy stałe monitorowanie wysokości sumy kwot uiszczonych tytułem spłaty rat kredytu. W przypadku, gdy kwota ta przekroczy kwotę wypłaconego kredytu, prosimy o rozważenie w pierwszej kolejności złożenia wniosku o zabezpieczenie, a w przypadku nieuwzględniania wniosku przez Sąd – zaprzestania spłaty rat kredytu zgodnie z rekomendacjami zawartymi w pkt. 1 a) i b) niniejszej publikacji.

3. Pozostałe informacje

Należy wyjaśnić, iż przymusowa restrukturyzacja nie skutkuje zakończeniem postępowań sądowych przeciwko Getin Noble Bank S.A. Na ten moment postępowania te powinny być kontynuowane. Nadto postępowania przeciwko bankowi mogą ulec zawieszeniu w przypadku, gdy taki wniosek w toku postępowania złoży Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Na ten moment brak jest informacji co do decyzji BFG w tym zakresie. Niestety, Kancelaria nie ma wpływu na powyższe kwestie.

 

Przymusowa restrukturyzacja Getin Noble Bank S.A. – komunikat i rekomendacje dla naszych Klientów

Karolina Kwiatkowska

adwokat | partner

W Kancelarii odpowiada za praktykę postępowań sądowych, głównie spraw frankowych oraz spraw WIBOR. Specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów, w tym w szczególności w prowadzeniu postępowań sądowych przeciwko bankom o roszczenia wynikające z umów kredytów, w tym kredytów powiązanych z kursem waluty obcej oraz kredytów złotówkowych opartych na zmiennym oprocentowaniu WIBOR. Reprezentuje Klientów w cywilnych postępowaniach […]

Adres

Czupajło Ciskowski & Partnerzy Kancelaria Adwokacka Sp.p.
ul. Śniadeckich 17
00-654 Warszawa

NIP: 5272819774 | KRS: 0000693729

Filia Kancelarii w Lublinie:
ul. Zana 11a, 20-601 Lublin
lublin@ccka.pl

Filia Kancelarii w Łodzi:
ul. Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź
lodz@ccka.pl

Filia Kancelarii w Białymstoku:
ul. Warszawska 6 lok. 32, 15-063 Białystok
bialystok@ccka.pl

Filia Kancelarii w Rzeszowie:
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 20D/7, 35-006 Rzeszów
rzeszow@ccka.pl

Filia Kancelarii w Gdańsku:
ul. Jana Heweliusza 11/811, 80-890 Gdańsk
gdansk@ccka.pl

Filia Kancelarii w Olsztynie:
ul. Kajki 10-12, 10-547 Olsztyn
olsztyn@ccka.pl

Napisz do nas

Formularz kontaktowy
Zgoda
* pola obowiązkowe